MENY
Eskilstuna kommun

Hjälp till barn och unga med psykisk ohälsa


psykisk ohälsa

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp.
Vänd dig hit när det är akut

 

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Klicka vidare för att se var du kan vända dig till vid olika problem.

ADHD
Alkohol och droger
Anorexi / Bulimi
Asperger och autism
Bipolär sjukdom
Blyghet och social fobi
Brister i föräldraskap
Depression
Dyslexi
Dödsfall
Ekonomiska problem
Ensamhet
Fobier
Funktionsnedsättning
Ilska och utbrott
Koncentrationssvårigheter
Kriminalitet
Kris i livet
Kränkande behandling
Ledsen och nedstämd
Mobbning
Oro och ångest
Problem i familjen
Problem i skolan
Psykos
Riskbruk och missbruk
Sexuella övergrepp
Självkänsla
Självmordstankar
Självskadebeteende
Skilsmässa
Skolfrånvaro
Stress
Sömnstörning
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom
Våld och övergrepp
Ätstörningar

Här hittar du information om var du kan vända dig för att få hjälp.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Familjemottagningen
Öppettider

Telefontider för allmänheten

Måndag, tisdag, onsdag och fredag: kl. 09.00 – 11.00. Familjerätten, 10.00 – 12.00.
Torsdagar: kl. 13.00 – 15.00.

Telefontider för yrkesgrupper med anmälningsplikt

Måndag – fredag: kl. 08.30-16.00. Lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Efter kontorstid

Kontakta Socialjouren via 112

Vid telefonkontakt

Från och med 1 april 2020 når du socialförvaltningens mottagningsfunktioner genom att ringa Eskilstuna Direkt på 016-710 10 00. Beroende på vad du har för ärende kopplar sedan Eskilstuna Direkt dig vidare till en handläggare på den funktion som ditt ärende gäller. Samtliga telefonsamtal till det tidigare numret 016-710 29 77 kommer automatiskt att kopplas till Eskilstuna Direkt för vidare hantering.


Besöksadress

Smedjegatan 32

Postadress

631 86 Eskilstuna