MENY
Eskilstuna kommun

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvård 2014

Det är femte gången som öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård presenteras. För ett antal indikatorer går det att göra jämförelser mellan åren.

Några viktiga resultat är:

  • 81 procent av kommunerna har ordinarie licens för Barns behov i centrum (BBIC), en ökning med 53 procentenheter sedan 2010.
  • 75 procent av kommunerna har överenskommelser om samverkan mellan socialtjänsten och förskolan. Motsvarande samverkan mellan socialtjänsten och skolan är 80 procent.
  • Endast var fjärde kommun, 26 procent, använder resultaten från systematiska uppföljningar av öppenvården för verksamhetsutveckling. Motsvarande siffra för familjehems- och institutionsvården är 16 procent.  

– I Eskilstuna har vi haft  BBIC-licens i flera år och att alltid ha barnets behov i centrum är utgångspunkten i vårt arbete, säger Kerstin Eriksson, områdeschef för individ- och familjeomsorgen i kommunen. Vi undersöker också hur föräldrarna uppfattar den öppenvård vi bedriver för att kunna utveckla den.
Ett kvalitetsledningssystem håller på att tas fram för att kunna följa upp  våra egna öppna insatser och placeringar i familjehem.

I de öppna jämförelserna kan man läsa att Eskilstuna kommun inte har ett  föräldrastöd som är manualbaserat. Kommunen erbjuder dock föräldrastöd i flera olika former; vilka de är hittar man här på hemsidan.   

Läs mer om 2014 års öppna jämförelser inom  social barn- och ungdomsvård på Socialstyrelsens webbplats.

Öppna jämförelser barn och ungalänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Familjemottagningen
Öppettider

Telefontider för allmänheten

Måndag, tisdag, onsdag och fredag: kl. 09.00 – 11.00. Familjerätten, 10.00 – 12.00.
Torsdagar: kl. 13.00 – 15.00.

Telefontider för yrkesgrupper med anmälningsplikt

Måndag – fredag: kl. 08.30-16.00. Lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Efter kontorstid

Kontakta Socialjouren via 112

Vid telefonkontakt

Från och med 1 april 2020 når du socialförvaltningens mottagningsfunktioner genom att ringa Eskilstuna Direkt på 016-710 10 00. Beroende på vad du har för ärende kopplar sedan Eskilstuna Direkt dig vidare till en handläggare på den funktion som ditt ärende gäller. Samtliga telefonsamtal till det tidigare numret 016-710 29 77 kommer automatiskt att kopplas till Eskilstuna Direkt för vidare hantering.


Besöksadress

Smedjegatan 32

Postadress

631 86 Eskilstuna