MENY
Eskilstuna kommun

Vårdnads-, boende- och umgängesfrågor/avtal

Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Ett barn står under någons vårdnad tills det fyller 18 år. Den som har vårdnaden om ett barn bestämmer i frågor som rör barnet. Har föräldrarna gemensam vårdnad ska frågor av större betydelse för barnet beslutas gemensamt.

Föräldrar som kommer överens kan avtala om var barnet ska bo efter en separation och hur umgänget mellan förälder och barn ska ske. Om föräldrarna önskar kan deras avtal godkännas av Socialnämnden. Detta under förutsättning att avtalet anses vara det bästa för barnet. Ett avtal som godkänts av familjerättssekreteraren på uppdrag av Socialnämnden blir juridiskt bindande. Om inte avtalet följs kan verkställighet sökas hos domstolen. För att göra ändring av vårdnaden krävs ett avtal som godkänns av Socialnämnden. En ändring av vårdnaden kan också ske genom anmälan till Skatteverket. Detta under förutsättning att ingen ändring rörande barnets vårdnad har skett tidigare.

Föräldrar som inte kan komma överens om vårdnad, boende eller umgänge för sina barn efter en separation eller skilsmässa har möjlighet att vända sig till tingsrätten för att få ett domstolsbeslut i frågan. Tingsrätten ger då Familjerätten i uppdrag att göra en utredning om vad som kan anses vara barnets bästa.

Föräldrarna besöker Familjerätten för samtal vid flera tillfällen, enskilt eller gemensamt. Utredningen bygger även på hembesök hos båda föräldrarna då vi träffar barn och förälder tillsammans. Barn har rätt att komma till tals och få möjlighet att uttrycka en egen uppfattning och en egen vilja. Med godkännande av föräldrarna ber vi om information från personer som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnet, till exempel på förskolan eller i skolan samt med eventuell ny partner. I samband med utredningen kontrollerar vi även om uppgifter finns i socialregistret och, om skäl framkommer för detta, kontrolleras även polisregistret.

Utredningen skall ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. I utredningen ingår även att söka klarlägga föräldrarnas känslomässiga kontakt med barnet och förmåga att tillgodose barnets grundläggande behov av fysisk och psykisk omvårdnad. Vi bedömer föräldrarnas förmåga att uppmuntra och tillåta barnets kontakt med den andre föräldern.

Utredningen avslutas med en bedömning av vad som kan anses vara bäst för barnet vad gäller vårdnad, boende och umgänge. I denna bedömning ska särskilt avseende fästas vid att barnet inte far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Innan utredningen skickas till domstolen får föräldrarna läsa utredningen och tillfälle att lämna eventuella synpunkter som bifogas utredningen när den sänds till domstolen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Familjerätten
Öppettider

Telefontider

Måndag, tisdag, onsdag och fredag: 10.00-12.00.
Torsdagar: 13.00-15.00.

Frågor gällande föräldraskap, faderskap besvaras i första hand av Eskilstuna direkt, måndag-fredag 07.30-17.00.

Vänligen observera att vi endast tar emot bokade besök.

Besöksadress

Smedjegatan 32

Postadress

631 86 Eskilstuna