MENY
Eskilstuna kommun

Faderskaps- och föräldraskapsärenden

Faderskap/föräldraskap ska enligt lag utredas och fastställas om modern är ogift när barnet föds. När barnet är fött underrättar Skatteverket kommunen detta.

Eskilstuna direkt skickar ett brev till modern och ber henne ringa för att boka en tid för besök. Detta görs på telefon: 016-710 10 00

En utredning kan påbörjas redan innan barnet är fött men faderskapet/föräldraskapet kan inte fastställas slutligt förrän efter barnets födelse. När faderskaps/föräldraskapsbekräftelsen är klar anmäler kommunen faderskapet/föräldraskapet till Skatteverket.

Vid barnets födelse är modern ensam vårdnadshavare för barnet. I samband med faderskaps/föräldraskapsbekräftelsen kan om så önskas anmälan göras att vårdnaden om barnet ska vara gemensam.

Föräldrar kan också senare anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Faderskap/föräldraskap

Vid bokade besök: Värjan, Alva Myrdals gata 5.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5