MENY
Eskilstuna kommun

Adoptionsärende

Familjerätten ansvarar för utredningar som gäller adoption.

En nationell adoption kan vara dels en styvbarnsadoption, dels en adoption av ett nyfött barn. Ansökan om nationell adoption görs hos tingsrätten. Tingsrätten begär yttrande från Socialnämnden.

De barn som blir aktuella för internationell adoption är i de flesta fall barn som är föräldralösa eller övergivna. Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn. För att ett par skall kunna adoptera gemensamt måste de vara gifta eller registrerade partners. Även ensamstående kan adoptera barn.

För att genomföra en internationell adoption behöver du ha ett medgivande från Arbetsmarknads- och familjenämnden i Eskilstuna. I ett informationssamtal på familjerätten går socialsekreterare på Familjerätten igenom förutsättningar för och handläggning av adoptionsförfarandet. En av flera förutsättningar för att du ska få ett medgivande är att du deltagit i föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Du hänvisas att söka föräldrautbildning i Stockholm, Västerås eller annan kommun vid informationssamtalet. Utredningen startas inte förrän du lämnat intyg om att du genomgått föräldrautbildningen. Viss ersättning för kostnaden för utbildningen kan utgå.

Till ansökan om medgivandeutredning ska bifogas utdrag ur polis- och kronofogderegister. Socialregister kontrolleras. Från försäkringskassans register krävs utdrag av de senaste tio årens ersättningar. Läkarintyg och hälsodeklaration ska bifogas för att styrka att du är frisk och inte har någon sjukdom som kan påverka ett föräldraskap.  Tre personer från ditt närmaste nätverk skall lämna skriftliga uppgifter om dig på en blankett. Under utredningen kommer vi att intervjua dig och vi kommer att göra hembesök hos dig. Vi tar också in kompletterande uppgifter från dina referenter.

Utredningen är både ett beslutsunderlag och en presentation av de sökande till givarlandet. Vår uppgift som utredare är att försäkra oss om att du har de kunskaper och insikter om adoption och adoptivbarn som behövs för att ge ett adoptivbarn goda uppväxtförhållanden. Den som vill adoptera ska ha fyllt 25 år och ska vara högst 42 år vid ansökningstillfället om inte särskilda skäl finns för att godkänna en något högre ålder.

Du får läsa utredningen när den är klar och innan den behandlas på Arbetsmarknads- och familjenämndens biståndsutskott. Du har rätt att delta när ditt ärende behandlas på nämnden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Familjerätten
Öppettider

Telefontider

Måndag, tisdag, onsdag och fredag: 10.00-12.00.
Torsdagar: 13.00-15.00.

Frågor gällande föräldraskap, faderskap besvaras i första hand av Eskilstuna direkt, måndag-fredag 07.30-17.00.

Vänligen observera att vi endast tar emot bokade besök.

Besöksadress

Smedjegatan 32

Postadress

631 86 Eskilstuna