MENY
Eskilstuna kommun

Familjerätten

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal till separerade föräldrar eller vid skilsmässor. Vi ger också hjälp att upprätta juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.

På tingsrättens uppdrag lämnar vi upplysningar och gör utredningar i vårdnads-, boende- och umgängesärenden samt om barns efternamn. Vi utreder och fastställer faderskap/föräldraskap.

Vi handlägger adoptionsärenden, yttranden angående äktenskapsdispens och i namnärenden.

Vad vill du ha hjälp med?

Adoptionsärende

Faderskaps/föräldraskapsärende

Samarbetssamtal

Vårdnads-/boende-/umgängesärende/avtal 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Familjerätten
Öppettider

Kansli
Tfn: 016-710 74 59, handläggare tel tid 8.30 – 9.30 utom torsdagar.

Faderskap/föräldraskap
016-710 17 49, säkrast 8.30- 9.30, 13.30 – 14.00 utom torsdagar.

Vid bokade besök: Värjan, Alva Myrdals gata 5. Tag hiss A, plan 5

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5