MENY
Eskilstuna kommun

Kontaktperson

Vad gör man som kontaktperson?
Uppdraget som kontaktperson ser olika ut från uppdrag till uppdrag. Oftast handlar det om att umgås och finnas till för personen. Vanliga aktiviteter kan vara att ta en fika, gå en promenad, gå på bio eller teater, se på hockey, åka till badhuset eller annat som ni gemensamt är intresserade av. För många ungdomar handlar det också om att få en förebild.

En överenskommelse görs i varje uppdrag om hur ofta man ska ha kontakt och när. Uppdraget brukar omfatta en träff i veckan och telefonkontakt där emellan men kan variera från uppdrag till uppdrag.
 
Kontaktperson vid social problematik
Kontaktperson är ett viktigt och uppskattat stöd till barn och ungdomar med social problematik. Kontaktpersonen och ungdomen träffas flera gånger i veckan, oftast under en kortare tidsbestämd period. Ungdomarna frågar ofta efter en person att prata med, som lyssnar på dem och som de kan göra aktiviteter med.
 
Vad krävs av en kontaktperson?
Som kontaktperson utreds du genom en kortare intervju på socialkontoret samt lämnar ditt samtycke till att vi tar registerutdrag i polisens, socialtjänstens, kronofogdens och försäkringskassans register.
 
Hur blir man kontaktperson?
Om du är intresserad av att bli kontaktperson kontaktar du kommunens kontaktpersonsamordnare Wilhelmina Englund, wilhelmina.englund@eskilstuna.se
 
Därefter kommer du bjudas in till en informationsträff på Socialkontoret där du får utförlig information om vad ett uppdrag innebär och du kan också passa på att ställa frågor. Du får sedan komma på intervju och kontroll görs i belastnings- och misstankeregistret, Kronofogdens register och socialregistret.
 
Ersättning
Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode- och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och är en fast ”timlön”. Arvodet är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina och barnets/ungdomens/den vuxnes utlägg vid aktiviteter. Eskilstuna kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer när det gäller ersättningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Familjehemsteamet
Wilhelmina Englund
Kontaktpersonsamordnare