MENY
Eskilstuna kommun

Kontaktfamilj

Vad gör man som kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn en eller flera helger i månaden. Det finns olika anledningar till varför barn kan behöva komma till en kontaktfamilj. Ibland finns det social problematik, barnet kan behöva miljöombyte och föräldrarna kan behöva avlastning. Gemensamt för alla barnen är att de behöver ett utvidgat nätverk för att de ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt. Det är ett mycket uppskattat stöd för många barn och deras föräldrar och kontaktfamiljen blir ofta viktiga personer i barnets liv. Stödet av en kontaktfamilj kan fås från det att barnet är ungefär tre år till ända upp i övre tonåren. Vanligast är att det rör sig om några års tid.
 
Vad krävs av en kontaktfamilj?
För att bli kontaktfamilj krävs ingen särskild utbildning, men du behöver ha ett stort engagemang för andra människor och ha en stabil livssituation. Att vara ensamstående eller att inte ha hemmaboende barn är inget hinder. Olika familjer behövs, eftersom barnen har olika behov och bakgrund. Det är viktigt att alla i familjen är överens om att bli kontaktfamilj och att det finns tid för en till i familjen. Det är också viktigt att man har respekt för barnens bakgrund och integritet.
 
Som kontaktfamilj bör du ha ett intresse av att skapa en varaktig relation. De flesta uppdrag pågår ett par år, men det finns uppdrag som sträcker sig över lång tid.
 
Hur blir man kontaktfamilj?
Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj fyller du i ett formulär. Om ni går vidare i utredningen kommer ni bli inbjudna till en informationskväll. Om ni sedan är fortsatt intresserade gör vi en utredning av er familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenser. Vid hembesöket får vi även mer tid att prata med er om vilka uppdrag som passar just er familj eller om ni har några andra frågor eller farhågor. 
 
Ersättning
Som kontaktfamilj får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Arvodet är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina kostnader för barnet, till exempel mat och andra faktiska utgifter. Socialförvaltningen i Eskilstuna kommun följer Sveriges kommuners och landstings rekommendationer när det gäller ersättningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Familjehemsteamet