MENY
Eskilstuna kommun

Jourhem

När behövs jourhem?

Ibland behöver ett barn komma hemifrån akut och då behövs jourhem.

Det kan finnas flera orsaker till att barn behöver placeras. Orsakerna kan exempelvis vara föräldrarnas fysiska/psykiska hälsa, pågående missbruk eller övergrepp mot barnet. För tonåringar är skälet ofta att ungdomen och föräldern kommit i konflikt med varandra.

En utredning påbörjas i samband med placeringen för att se på vilket sätt barnet/familjen kan få bäst hjälp. Tiden för utredningen kan variera, men skall enligt lag helst inte överskrida fyra månader.

Barn som placeras i jourhem är i åldern 0-19 år. Som kontrakterat jourhem tar du emot ett barn mellan 0-19 år. De flesta placeringar sker på frivillig väg.

I jourhemmet skall barnet vara en kortare tid. En del barn kan flytta hem med stöd till familjen. Andra barn behöver en stadigvarande placering i ett familjehem. Det förekommer även att utredningen visar att barnet kan behöva placeras på ett behandlingshem.

Vad gör man som jourhem?

Att vara jourhem innebär att du tillfälligt och under en begränsad tid går in i förälderns ställe, och det är du som ansvarar för den dagliga omvårdnaden om barnet.

Under placeringen krävs ett gott samarbete med föräldrar, socialtjänst, barnets skola och andra vårdgivare, och du kan komma att delta i många möten kring barnet. Under jourplaceringen är målsättningen att det skall det vara så små förändringar som möjligt i barnets vardag. Därför bör du helst bo nära Eskilstuna.

Du kommer ha regelbundet stöd av en familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare. Som jourhem ingår du i en grupp med andra jourhem och tillsammans har ni handledning. Utbildning och föreläsningar erbjuds.

Vad krävs för att bli jourhem?

För att bli jourhem ställs krav på erfarenhet av barn, och det är en fördel om du har arbetat med barn. Som jourhem ska du kunna ge barnet ett gott och tryggt omhändertagande och ha respekt för barnet och föräldern.

Det måste finnas tid och känslomässigt utrymme för ett barn i familjen. Det är viktigt att du är flexibel och att du kan möta människor i kris och har god samarbetsförmåga. Alla i familjen måste vara positiva till att vara jourhem.

För att vara ett jourhem krävs att det finns en vuxen som inte arbetar utanför hemmet.

Hur blir man jourhem?

Om du vill bli jourhem kan du fylla i ett formulär på familjehemssverige.selänk till annan webbplats Om ni går vidare i utredningen kommer ni bli inbjudna till en informationskväll. Om ni är fortsatt intresserade av att gå vidare efter det så gör vi en utredning av er familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenser.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Familjehemsteamet