MENY
Eskilstuna kommun

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Familjehemsenheten är en del av Socialförvaltningen i Eskilstuna kommun. Vi arbetar med att rekrytera, utreda och utbilda familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Stöd ett barn

Barn växer upp under olika villkor. De flesta barn har föräldrar som finns till hands med tid, kärlek och omsorg, men för en del barn ser verkligheten annorlunda ut.

Det finns barn och ungdomar som inte kan bo kvar i sitt hem. Det kan till exempel bero på föräldrars sjukdom, missbruk eller andra personliga problem. En annan anledning kan vara att barnet är ett ensamkommande flyktingbarn och helt saknar anhöriga. Barnet kan då behöva flytta till en ny familj, ett familjehem.

Andra barn och ungdomar kan bo kvar hemma men behöver fler trygga vuxna omkring sig. De kan då behöva en kontaktfamilj, det vill säga en familj de får komma till varannan helg.

Det finns även barn och ungdomar som behöver en extra vuxen att träffa på sin fritid, någon att dela tankar med och göra aktiviteter tillsammans med. De barnen och ungdomarna kan då få en kontaktperson.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.