MENY
Eskilstuna kommun

Familjebehandling

Hos Resursenheten barn och familj kan barn upp till 13 år och deras familjer/nätverk få stöd och hjälp att förändra sin situation. Familjerna som kommer i kontakt med oss gör det via bistånd från socialsekreterare.

Vi utgår från barnets behov och eftersträvar att stödja barnets utveckling. Vi arbetar i samtal med relationsarbete, att förbättra kommunikationen mellan familjemedlemmarna, vi ger föräldrarna stöd i form av föräldrasamtal. Vi arbetar också med att tydliggöra olika familjemedlemmars behov samt att stärka trygghet och tillit i familjen.

Förutom föräldrasamtal, parsamtal och familjesamtal kan vi också ha enskilda samtal med såväl vuxna som barn, alltid med barnets bästa i fokus.

Vi erbjuder tejpingsamtal (klargörande samtal), vilket innebär att vi låter barnet, föräldern eller familjen visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse med hjälp av målade träfigurer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Familjemottagningen
Öppettider

Telefontider för allmänheten

Måndag, tisdag, onsdag och fredag: kl. 09.00 – 11.00. Familjerätten, 10.00 – 12.00.
Torsdagar: kl. 13.00 – 15.00.

Telefontider för yrkesgrupper med anmälningsplikt

Måndag – fredag: kl. 08.30-16.00. Lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Efter kontorstid

Kontakta Socialjouren via 112

Vid telefonkontakt

Från och med 1 april 2020 når du socialförvaltningens mottagningsfunktioner genom att ringa Eskilstuna Direkt på 016-710 10 00. Beroende på vad du har för ärende kopplar sedan Eskilstuna Direkt dig vidare till en handläggare på den funktion som ditt ärende gäller. Samtliga telefonsamtal till det tidigare numret 016-710 29 77 kommer automatiskt att kopplas till Eskilstuna Direkt för vidare hantering.


Besöksadress

Smedjegatan 32

Postadress

631 86 Eskilstuna

Kontakt