Störningar i de kommunala trygghetslarmen

Just nu är det driftsstörningar på trygghetslarmen. Det kan medföra att det tar längre tid för ett trygghetslarm att få kontakt med larmcentralen. Om akut behov uppstår nås larmgruppen på nödnummer 070-086 62 57 eller 070-086 62 58. Vid fara för liv och hälsa ska alltid 112 kontaktas.

MENY
Eskilstuna kommun

Barnahus Eskilstuna

Barnahus

På Barnahus samverkar myndigheter kring barn under 18 år som utsatts för våld i nära relation, sexualbrott oavsett relation eller andra allvarliga brott. Samverkansparterna på Barnahus i Eskilstuna är Socialtjänsten i Strängnäs och Eskilstuna, Polismyndigheten, Åklagarkammaren i Eskilstuna samt Landstinget Sörmland.

Ärenden aktualiseras hos Barnahus via socialtjänsten eller polisen. Övriga samarbetsparter och andra myndigheter gör en anmälan enl. 14:1§ SoL till socialtjänsten och eventuellt även en polisanmälan. En utredare från polisen alt. socialsekreterare tar sedan kontakt med samordnarna på Barnahus för att initiera ett samråd.

myndighetsloggor

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Barnahus Eskilstuna
Besöksadress

Alva Myrdals gata 3 D

Postadress

631 86 Eskilstuna

Linda Göransson
Socialsekreterare