MENY
Eskilstuna kommun

Familj, barn och ungdom

hand och fötter

Alla kan någon gång drabbas av livskriser, sociala eller personliga problem. Om du behöver råd, stöd eller någon att prata med kan du alltid vända dig till Mottagningsenheten som hjälper dig vidare. Det ska vara enkelt för dig att få stöd om du behöver det. Här kan du hitta olika sociala stödinsatser.

Barn-, ungdoms- och familjeverksamheternas arbete bygger främst på frivilliga stöd- och biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen, men handlägger i speciella ärenden även där LVU (lagen om vård av unga) är tillämplig. En del av våra stödinsatser kräver ett bistånd från socialsekreterare. Det finns även serviceinsatser som du kan få utan biståndsbeslut och dit kan du vända dig direkt. Här hittar du mer information om våra serviceinsatser.

Servisinsats logga

Serviceinsatser avser stödinsatser som man kan delta i utan att registreras hos socialtjänsten.

Personalen har tystnadsplikt. Det gäller samtliga fall med undantag för anmälningsskyldigheten. Personal som arbetar i sociala stödverksamheter, förskola, skola och landsting har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om ett barn far illa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Familjemottagningen
Öppettider

Telefontider för allmänheten

Måndag, tisdag, onsdag och fredag: kl. 09.00 – 11.00. Familjerätten, 10.00 – 12.00.
Torsdagar: kl. 13.00 – 15.00.

Telefontider för yrkesgrupper med anmälningsplikt

Måndag – fredag: kl. 08.30-16.00. Lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Efter kontorstid

Kontakta Socialjouren via 112

Vid telefonkontakt

Från och med 1 april 2020 når du socialförvaltningens mottagningsfunktioner genom att ringa Eskilstuna Direkt på 016-710 10 00. Beroende på vad du har för ärende kopplar sedan Eskilstuna Direkt dig vidare till en handläggare på den funktion som ditt ärende gäller. Samtliga telefonsamtal till det tidigare numret 016-710 29 77 kommer automatiskt att kopplas till Eskilstuna Direkt för vidare hantering.


Besöksadress

Smedjegatan 32

Postadress

631 86 Eskilstuna