MENY
Eskilstuna kommun

Policy

Ändamål

Det formella ändamålet som framgår av bifogade stadgar är att
avkastningen, efter viss avsättning i fonden, ska användas till ”ungdom i Eskilstuna för utbildning”.

Medlen ska i första hand användas

  •  som stöd för aktiviteter och utbildningsprojekt för elever inom Eskilstunas grund- och gymnasieskola
  • för aktiviteter direkt riktade mot grupper av elever.

Områden som prioriteras är demokrati, miljö, och internationalisering men även projekt som aktivt motarbetar våld, mobbing, invandrarfientlighet och rasism kan komma i fråga.

Medel kan även beviljas för utrustning och läromedel som förstärker och förbättrar utbildningen av barnen/eleverna, inom prioriterade områden.

Begränsningar

Medel kan inte beviljas för sådana kostnader som Eskilstuna kommun har skyldighet att svara för inom den reguljära utbildningsverksamheten.

Ett visst projekt/aktivitet kan bara beviljas projektmedel vid ett tillfälle.
Belopp över ett basbelopp beviljas endast i undantagsfall.

Ansökan och beslut

Hur det går till att ansöka om medel och beslutsgången framgår av stadgarna.

Redovisning

Hur stiftelsemedlen använts skall redovisas i en rapport på högst en A4-sida och kan t.ex läggas ut på kommunens intranät.

För beredningsgruppen för Göran Karlssons minnesstiftelse.

Rolf Brunell  Tryggve Lundh

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter.

Öppettider

Besök vardagar 08.00-17.00
- dag innan röd dag 08.00-16.00

Telefonin vardagar 07.30-17.00
- dag innan röd dag 07.30-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla