MENY
Eskilstuna kommun

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2016

Socialstyrelsen publicerar rapporten ”Öppna jämförelser inom ekonomiskt bistånd”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är en sammanställning och en jämförelse av ekonomiskt bistånd i landets samtliga kommuner samt i stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Eskilstuna kommun har höga kostnader för det ekonomiska biståndet även om andelen biståndsmottagare är lägre än i den förra jämförelsen och fortsätter att minska. Däremot ökar andelen långvariga biståndsmottagare.  Merparten får bistånd på grund av att de saknar arbete.

Arbetsfrämjande insatser viktiga

Unga vuxna har särskilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och det är viktigt att de snabbt får stöd att komma in på arbetsmarknaden eller börja studera. Av landets kommuner/stadsdelar kan 65 procent tillhandahålla kommunala arbetsfrämjande insatser till unga vuxna (18–24 år) inom en månad från den första kontakten. Detta gäller även i Eskilstuna.

En ny stor satsning har just påbörjats tillsammans med Arbetsförmedlingen. Där är målsättningen att drygt 1000 personer med försörjningsstöd under en treårsperiod ska erbjudas jobb i kommunens bolag och förvaltningar.

I Eskilstuna sker en regelbunden samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. Det framgår inte i den öppna jämförelsen där man enbart efterfrågar skriftliga rutiner.

Ekonomiskt bistånd är tänkt att träda in kortvarigt vid tillfälliga försörjningsproblem men oroande många har ett långvarigt behov av ekonomiskt stöd. Det här problemet finns främst i storstadsområden och i större städer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.