MENY
Eskilstuna kommun

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd

Vart ska jag vända mig för att få hjälp med försörjningsstöd?

Är du boende i Eskilstuna så hänvisas du till Nygatan 26.
Är du boende i Torshälla hänvisas du till Torshälla direkt / Socialtjänsten Torshälla på Brogatan 13 i Torshälla.

Vad krävs för att jag ska ha rätt till försörjningsstöd?

Försörjningsstöd ska fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem, och du har alltid i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation.

Du ska stå helt utan egna ekonomiska resurser för att ha rätt till bistånd, och därmed har du för det mesta inte rätt till försörjningsstöd om pengar eller andra tillgångar finns. Du ska också i första hand söka alla de generella förmåner och ersättningar som finns (exempelvis sjukpenning, full föräldrapenning, bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd) innan rätten till försörjningsstöd kan gälla.

Om du exempelvis är arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande kräver socialtjänsten att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och att du söker arbete aktivt. Då kan socialtjänsten även kräva att du deltar i kommunens eller Arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa.

Om du är sjukskriven ska detta styrkas med läkarintyg. Om sjukskrivningen blir långvarig kan socialtjänsten även kräva att få se läkarens plan för din rehabilitering.

Vilka uppgifter måste jag lämna vid ansökan om försörjningsstöd?

När du ansöker om försörjningsstöd gör socialtjänsten en utredning för att bedöma om du har rätt till bistånd. Din ansökan bedöms utifrån din ekonomiska situation samt om du uppfyller de krav som kan ställas på dig.

Ett beslut bygger på en noggrann utredning och därför är det viktigt att du lämnar alla uppgifter som din handläggare efterfrågar. Det gäller exempelvis uppgifter om boende, familjeförhållanden samt alla ekonomiska förhållanden såsom inkomster, tillgångar och utgifter.

Vad händer med de uppgifter jag lämnar?

Om socialtjänsten gör kontroller hos andra myndigheter så ska det vara godkänt av dig, antingen genom att du skriver under ansökningsblanketten eller genom ett samtycke från dig.

Socialtjänsten ska bara dokumentera det som behövs för utredning och beslut, och du har alltid rätt att läsa vad som skrivits om dig. Dokumentationen sparas normalt i fem år och förstörs sedan. De uppgifter du lämnar till socialtjänsten är sekretessbelagda, och får därmed inte lämnas ut om inget samtycke finns från dig.

Vad händer om jag lämnar felaktiga uppgifter?

Om du lämnar felaktiga uppgifter eller undanhåller uppgifter i din ansökan kan du bli återbetalningsskyldig. Om du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter till socialtjänsten betraktas det som ett bidragsbrott och kan leda till polisanmälan.

Hur beräknas försörjningsstöd?

Försörjningsstödet räknas normalt månadsvis. I socialtjänstens beräkningar ingår gifta, sambo och registrerad partner samt barn som bor hemma och som vårdnadshavare är försörjningsskyldiga för.

Genom att lägga ihop riksnormenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med eventuella månadskostnader för boende, el, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa får man vad hushållet totalt behöver för att klara sig en månad. Dessa kostnader ska vara rimliga. Det går även att ansöka om bistånd till livsföring i övrigt, exempelvis läkarbesök och medicin inom högkostnadsskyddet. Vid ansökan om försörjningsstöd kommer hushållets alla inkomster, exempelvis barnbidrag, lön och underhållsstöd, att räknas med.

Har jag möjlighet att söka försörjningsstöd om jag avbrutit gymnasiet?

Om du är under 18 år ska dina vårdnadshavare försörja dig, men om du har fyllt 18 år kan du söka försörjningsstöd. Om du avslutar dina studier så ska du skriva in dig på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande, och Socialtjänsten kan då kräva att du deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.

Kan jag som ungdom få flytta hemifrån?

Ungdomar har inte någon självklar rätt till bistånd till kostnader för eget boende, utan endast om det finns väldigt starka skäl för en eventuell flytt. Ungdomar förväntas inte att flytta hemifrån förrän de kan betala för boendet själva.

Kan jag få försörjningsstöd när jag studerar?

Försörjningsstöd utgår i regel inte till studerande, eftersom studerande inte står till arbetsmarknadens förfogande, samt kan bekosta sina studier genom andra alternativ i form av studiemedel, det vill säga studiebidrag och studielån. Bidragen är statliga och förväntas ge den enskilde förutsättningar att klara sin livssituation under studietiden.

Kan jag få försörjningsstöd när jag fortfarande går på gymnasiet?

Vårdnadshavare har försörjningsplikt till dess barnet fyller 18 år (enligt Föräldrabalken (1949-:381) 7 kap. 1 §). Om barnet efter denna ålder fortfarande går i skolan, exempelvis gymnasiet eller jämförlig utbildning, är vårdnadshavare försörjningsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till 21 års ålder. Försörjningsskyldigheten gäller oavsett om barnet bor hemma eller har ett eget boende.

Hur många arbeten kan kommunen begära att jag söker för att anses vara aktivt arbetssökande?

Det finns inget antal som säger att ”nu har du sökt nog”. Du ska kunna visa att du efter förmåga och utifrån arbetsmarknaden sökt alla jobb du kan. Man kan säga att du ska ”söka arbete tills du får ett”.

Måste jag sälja bil och hus/bostadsrätt för att få försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har ekonomiska problem. Om ditt behov är kortvarigt krävs inte att du säljer hus och bil. Detta kan dock bli aktuellt om behovet bedöms bli långvarigt.

Jag har lämnat en ansökan om försörjningsstöd men har inte fått något besked, vad ska jag göra? 

Vid eventuella frågor kan du ta kontakt med din handläggare. Från att din ansökan är komplett är handläggningstiden högst 15 arbetsdagar.

Min handläggare är inte i tjänst, vart kan jag vända mig?

Om din handläggare inte är i tjänst finns det andra handläggare som kan gå in i ditt ärende för att besvara dina frågor. För att komma i kontakt med en annan handläggare kan du ringa kommunens växel (telefonnummer: 016-710 10 00) och be att bli kopplad till en handläggare på den enhet som du tillhör.

Jag förstår inte mitt beslut/papper ni har skickat till mig, var kan jag få hjälp?

Om du behöver hjälp med att förstå ditt beslut eller få några frågor besvarade kan du vända dig till din handläggare inom försörjningsstöd.

Hur överklagar jag ett beslut?

Varje ansökan som du gör ska leda fram till ett beslut som är motiverat och skriftligt. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till den nämnd som fattat beslutet. Överklaga beslutet genom att skriva ett brev där du anger beslutets datum och vilken ändring i beslutet som du vill ha. Du har tre veckor på dig att lämna in din överklagan från den dag då du fick ta del av beslutet, annars kan överklagan inte prövas. När överklagan har lämnats till nämnden görs en bedömning om beslutet ska ändras. Om beslutet inte ändras skickas det vidare till Förvaltningsrätten för prövning. Om du är osäker på hur du överklagar ett beslut kan du fråga din handläggare om hjälp.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.