MENY
Eskilstuna kommun

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Har du ekonomiska problem och har prövat alla möjligheter för att själv lösa situationen kan du söka försörjningsstöd. Försörjningsstöd är ett stöd som du kan få av kommunen till dess att du kan försörja dig själv. Detta innebär att du måste aktivt göra vad du kan för att så snart som möjligt klara din ekonomiska situation själv.

Vad kan jag söka hjälp till?

Försörjningsstödet är utformat för att täcka dina grundläggande behov, så som kostnader för mat, kläder och boende. I socialtjänstlagen står det att försörjningsstöd ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att ta reda på vad som är en skälig levnadsnivå för just dig.

Krav på dig som beviljas försörjningsstöd

För att ha rätt till försörjningsstöd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

Om du har ekonomiska tillgångar måste du först använda dem till din försörjning innan du kan få försörjningsstöd. Exempel på tillgångar är bil, båt, bostadsrätt, arv, gåvor, sparade pengar på banken och aktier.

Du ska i första hand ansöka om de bidrag och andra eventuella ersättningar som du kan ha rätt till innan du ansöker om försörjningsstöd, exempelvis bostadsbidrag, föräldrapenning och aktivitetsstöd.

Du som är arbetslös
  • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
  • Du ska följa din planering.
  • Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till försörjningsstöd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om försörjningsstöd.
Du som har nedsatt arbetsförmåga

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Du som är föräldraledig
  • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
  • Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.
Du som studerar

Försörjningsstöd utgår i regel inte till studerande, eftersom studerande inte står till arbetsmarknadens förfogande, samt kan bekosta sina studier genom andra alternativ i form av studiemedel, det vill säga studiebidrag och studielån. Bidragen är statliga och förväntas ge den enskilde förutsättningar att klara sin livssituation under studietiden.

Du måste komma på avtalade möten med din handläggare för försörjningsstöd och du måste följa planeringar som syftar till att du når egen försörjning.

Här kan du själv göra en provberäkning
Innan du ansöker kan du göra en beräkning på Socialstyrelsen webbplatslänk till annan webbplats för att få reda på om du ligger över eller under nivån för försörjningsstöd.

Kontakt
Du som har en handläggare når denne på telefon måndag-onsdag och fredag mellan  08:30-09:30.Telefonnumret får du vid ditt första möte.

Har du ingen handläggare och har frågor kontaktar du oss på telefonnummer 016-710 20 33, måndag-onsdag samt fredag mellan 08.30-09.30 och samtliga vardagar 13.00-14.00.

Du kan också besöka oss på Nygatan 26 för stöd att lämna ansökan i e-tjänsten måndagar till fredagar mellan 10.00 och 12.00.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Reception
Öppettider

Måndag-fredag 10.00-12.00 och 13.00-15.30.
Avvikande öppettider:
Första måndagen i månaden 11.00-12.00 och 13.00-16.30..

Besöksadress

Nygatan 26, 632 20 Eskilstuna