MENY
Eskilstuna kommun

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Har du ekonomiska problem och har prövat alla möjligheter för att själv lösa situationen kan du söka försörjningsstöd. Försörjningsstöd är ett stöd som du kan få av kommunen till dess att du kan försörja dig själv. Detta innebär att du måste aktivt göra vad du kan för att så snart som möjligt klara din ekonomiska situation själv.

Vad kan jag söka hjälp till?

Försörjningsstödet är utformat för att täcka dina grundläggande behov, så som kostnader för mat, kläder och boende. I socialtjänstlagen står det att försörjningsstöd ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att ta reda på vad som är en skälig levnadsnivå för just dig.

Krav på dig som beviljas försörjningsstöd

För att ha rätt till försörjningsstöd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

Om du har ekonomiska tillgångar måste du först använda dem till din försörjning innan du kan få försörjningsstöd. Exempel på tillgångar är bil, båt, bostadsrätt, arv, gåvor, sparade pengar på banken och aktier.

Du ska i första hand ansöka om de bidrag och andra eventuella ersättningar som du kan ha rätt till innan du ansöker om försörjningsstöd, exempelvis bostadsbidrag, föräldrapenning och aktivitetsstöd.

Du som är arbetslös
  • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
  • Du ska följa din planering.
  • Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till försörjningsstöd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om försörjningsstöd.
Du som har nedsatt arbetsförmåga

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Du som är föräldraledig
  • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
  • Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.
Du som studerar

Försörjningsstöd utgår i regel inte till studerande, eftersom studerande inte står till arbetsmarknadens förfogande, samt kan bekosta sina studier genom andra alternativ i form av studiemedel, det vill säga studiebidrag och studielån. Bidragen är statliga och förväntas ge den enskilde förutsättningar att klara sin livssituation under studietiden.

Du som är +65

Försörjningsstöd utgår i regel inte till personer som är 65 år och äldre eller till pensionärer, eftersom pensionärer inte står till arbetsmarknadens förfogande och personer som är 65 år och äldre kan ansöka om pension. Om dina inkomster ändå inte är tillräckliga för att du ska klara din försörjning, finns det istället möjlighet att ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten för att du ska få en skälig levnadsnivå.

Det är viktigt att du i god tid ansöker om din pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du planerar att gå i pension.

Om du är gift, sambo eller har registrerad partner där en av er är 65 år eller äldre och den andra under 65 år och inte gått i pension, förväntas den som är 65 år och äldre att ansöka om sin pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Om ni ändå inte klarar er försörjning kan ni eventuellt ha rätt till försörjningsstöd om den personen som är under 65 år uppfyller kraven i övrigt. Ni ska i sådana fall lämna en gemensam ansökan.

Du måste komma på avtalade möten med din handläggare för försörjningsstöd och du måste följa planeringar som syftar till att du når egen försörjning.

Här kan du själv göra en provberäkning
Innan du ansöker kan du göra en beräkning på Socialstyrelsen webbplatslänk till annan webbplats för att få reda på om du ligger över eller under nivån för försörjningsstöd.

Kontakt
Du som har en handläggare når denne på telefon. Du får en handläggare efter att du lämnat in din ansökan. 

Har du ingen handläggare och har frågor kontaktar du oss på telefonnummer 016-710 20 33,

För att på snabbast sätt få din ansökan behandlad söker du genom vår e-tjänst.

Du kan också lämna in en pappersansökan. Blanketten finns att hämta på vår reception på Nygatan 26. Öppet måndag till fredag 10.00-12.00 och 13.00-15.30.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Reception
Besöksadress

Nygatan 26, 632 20 Eskilstuna