Begravning

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning.

Begravningsbyråerna kan hjälpa till med att utforma den borgerliga begravningsakten.

I ”Den svenska högtidsboken” utgiven av Humanisterna finns såväl goda råd som förslag. Där kan man också läsa om andras erfarenheter. Boken finns att låna på biblioteket. Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med begravningen, ska den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd.

Begravningsförrättare

För den som vill ha en begravning utanför Svenska kyrkan har Länsstyrelsen utsett begravningsförrättare.

Hos begravningsbyråerna finns uppgifter om de borgerliga begravningsförrättare som verkar i Eskilstuna.

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser begravningsombud som ska följa begravningsverksamheten. Ombudets uppgift är att bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan. I ombudets uppdrag ingår också att ha aktuell kunskap rörande begravningsfrågor.

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning.

Begravningsombud i Eskilstuna kommun är Alf Larsson. Du når Alf på telefon 073-511 39 46.

Uppdaterad: 28 februari 2024