Trygghetslarm är ett larm i form av ett halsband eller armband. Med hjälp av det kan du nå vård- och omsorgspersonal dygnet runt vid akuta behov i ditt hem.

Vem kan få trygghetslarm?

Trygghetslarm är till för dig som av olika orsaker känner ett behov av att kunna få snabb hjälp vid akuta behov i hemmet. Syftet är att öka tryggheten för dig i ditt hem.

Så här fungerar trygghetslarmet

  • När ett akut behov uppstår trycker du på larmknappen som du har i hals- eller armband.
  • Larmet tas emot och behandlas av en larmcentral.
  • Du svarar larmoperatören genom att prata rakt ut i luften. Larmoperatören kontaktar vid behov samtidigt medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen, som kommer till dig så fort som möjligt och senast inom 40 minuter. Vid behov kan även ambulans larmas samtidigt.

Observera att larmgruppen inte är en blåljusverksamhet, vid fara för liv och hälsa ska alltid 112 kontaktas.

Avgifter

Trygghetslarm kostar 200 kronor i månaden och ingår i den så kallade maxtaxan. Ingen betalar mer än gällande maxtaxa. Läs mer om gällande maxtaxa och avgifter.

Larmgruppen

Hanterar kommunens trygghetslarm. Lämna gärna ett meddelande om du inte får svar.

Telefon:

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag kl. 8.00-13.00

Uppdaterad: 3 januari 2022