Ledsagning, stöd av ledsagare enligt socialtjänstlagen

Ledsagare innebär stöd och hjälp från en eller flera personer för att du ska komma till fritidsaktiviteter utanför hemmet.

Du kan beviljas ledsagare för att till exempel:

  • ta dig till för att delta i aktiviteter
  • åka till behandlingar
  • gå promenader
  • besöka anhöriga eller vänner.

Vem kan få ledsagare?

Du som är 18 år eller äldre, har funktionsnedsättning eller någon sjukdom och behöver hjälp med att delta i aktiviteter utanför hemmet kan få stöd av ledsagare.

Du som har funktionsnedsättning kan också ansöka om ledsagarservice enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Avgifter

Hur mycket du betalar beror på din inkomst, ledsagare ingår i hemtjänstavgiften. Ingen betalar mer än gällande maxtaxa. Läs mer om gällande maxtaxa och avgifter.

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

  • 016-710 52 60, Måndag, tisdag och torsdag kl.10.00-16.00. Onsdag kl.13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 20 januari 2023