Ledsagning, stöd av ledsagare enligt socialtjänstlagen

Ledsagare innebär stöd och hjälp från en eller flera personer för att du ska komma till fritidsaktiviteter utanför hemmet.

Du kan beviljas ledsagare för att till exempel:

  • ta dig till för att delta i aktiviteter
  • åka till behandlingar
  • gå promenader
  • besöka anhöriga eller vänner.

Vem kan få ledsagare?

Du som är 18 år eller äldre, har funktionsnedsättning eller någon sjukdom och behöver hjälp med att delta i aktiviteter utanför hemmet kan få stöd av ledsagare.

Du som har funktionsnedsättning kan också ansöka om ledsagarservice enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Avgifter

Hur mycket du betalar beror på din inkomst, ledsagare ingår i hemtjänstavgiften. Ingen betalar mer än gällande maxtaxa. Läs mer om gällande maxtaxa och avgifter.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Uppdaterad: 29 september 2021