Hemtjänst är stöd och hjälp för att du ska kunna bo kvar hemma.

Hemtjänsten i Eskilstuna är uppdelad i två olika delar, vilket innebär att det är två olika personalgrupper som utför de olika insatserna:

I flera hemtjänstområden finns möjlighet att äta tillsammans i matlag samt delta i social samvaro i hemtjänstgruppens träffpunkt.

Tillsyn på natten sker i första hand via trygghetskamera och/eller trygghetssensor.

Följande serviceinsatser ingår inte inom ramen för hemtjänsten:

 • snöskottning
 • sanering av hela eller delar av bostad
 • fastighetsskötsel
 • vedhuggning
 • storstädning av bostad samt balkong, altan och förråd
 • tillsyn och skötsel av djur
 • hantering av latrin.

I dessa fall hänvisar vi till samhällets och tjänstemarknadens vanliga utbud. Du kan också kontakta Frivilligcentralen Eskilstunaför en del hjälp.

Vem kan få hemtjänst?

Du som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma kan få hemtjänst.

Bra att veta om hemtjänst

 1. En medarbetare från hemtjänsten hör av sig till dig för att boka in ett första möte med inledningssamtal hemma hos dig, inom två veckor. På mötet gör du och en kontaktpersonal tillsammans en genomförandeplan som beskriver vad du kan utföra själv och vad du behöver stöd och hjälp med. Hur och när du önskar stöd och hjälp beskrivs också, och tillgodoses så långt det är möjligt. Dina anhöriga är välkomna att delta om du vill det.
 2. Du kan behöva lämna nycklar till personalen för att du ska få den hjälp som du har beviljats. Om du bor i lägenhet så kan du även behöva lämna en tagg eller portkod till personalen.
 3. Vi vill att du är så delaktig du kan i de insatser du fått beviljat, då vi arbetar hälsofrämjande och rehabiliterande för att du ska kunna förbättra eller behålla dina förmågor. Du får besök av medarbetare från hemtjänsten de tider ni har kommit överens om. Tillsynsbesök på natten sker främst via trygghetskamera och/eller trygghetssensor.
 4. Genomförandeplanen följs upp vid förändringar eller var sjätte månad.

Inköp

Du kan få hjälp med att skriva inköpslista. Inköpslistan hämtas enligt överenskommelse. Vanligtvis handlar vi i närmsta välsorterade affär. Målsättningen är att hantera alla inköp kontantfritt. Du ger utsedd personal tillgång till betalkort, eller i undantagsfall kontanter, inför varje inköp. Vi levererar dina inköp på överenskommen tid. Vid behov hjälper vi dig att packa upp. Du får alltid kvitto för inköpen.

Städning

Du kan själv påverka vad vi ska städa. Det finns dock vissa begränsningar, som du får mer information kring om det blir aktuellt.

Du som har beviljats städning ska se till att följande städutrustning finns hemma hos dig: 

 • Dammsugare och dammsugarpåsar
 • Mopp med långt förlängningsbart skaft och en mopphink med urvridare
 • Trasor och svampar för våt- och torrtorkning
 • Toalettborste och toalettrengöringsmedel
 • Allrengöringsmedel
 • Stadig trappstege, om städmoment som medför klättring ska utföras.

Tvätt

Du får tre maskiner tvättade per tillfälle. Vi hämtar och lämnar tvätten på överenskommen tid. I normalfallet får du tillbaka tvätten två dagar efter att vi hämtat den. Vi tvättar i första hand dina vardagskläder, underkläder, lakan och handdukar. Vid enstaka tillfällen kan täcken, kuddar och ytterkläder tvättas. Vi kan inte tvätta mattor och kemtvätt. Vi står för tvättmedel men använder inte sköljmedel av hänsyn till miljön.

För att få stöd vid medicinering från hemtjänsten behöver du ett så kallat egenvårdsintyg. Egenvårdsintyget utfärdas av den som ordinerar egenvården, exempelvis din läkare eller sjuksköterska på vårdcentral. Lämna egenvårdsintyget till din biståndshandläggare när du ansöker om stöd, eller efter att du gjort ansökan.

En trygghetskamera är ett hjälpmedel för dig som vill ha en lugn och trygg nattsömn. Istället för att komma in i ditt hem nattetid, tittar till dig via en kamera som placeras på en lämplig plats i din bostad – exempelvis på ett bord, i en bokhylla eller monterad på en vägg.

Så här fungerar trygghetskameran

 1. Hemtjänstpersonalen använder kameran för att titta till dig på överenskomna och förutbestämda tider.
 2. Ni kommer överens innan om vad personalen ska göra ifall du inte ligger i sängen.
 3. Kameran spelar inte in eller sparar några bilder och den är inte aktiv mellan tillsynsbesöken. Endast behörig personal från Eskilstuna kommun och som är i tjänst kan se bilderna. På natten lyser en liten lampa med svagt rött sken som indikerar att den fungerar som den ska. 

En trygghetssensor är ett hjälpmedel som du kan ha hemma på väggen. Trygghetssensorn ställs in efter dina behov och kan till exempel upptäcka om du har ramlat eller om du ropar på hjälp. Den kan skicka larm till personal som kan komma och hjälpa dig. På så sätt kan du känna dig tryggare hemma.

Du bestämmer vilka saker och/eller händelser som din trygghetssensor ska känna av och reagera på. Om du till exempel behöver hjälp om du ramlar inomhus kanske du behöver en sensor som känner av golvet och som reagerar om en person ligger där. Vi anpassar, visar och provar trygghetssensorn tillsammans så att du känner dig trygg.

Exempel på saker och händelser som trygghetssensorn kan känna av

 • Dörr – när du går in i och ut ur rum.
 • Säng – när sätter dig i sängen, stiger upp eller ligger för stilla i sängen.
 • Golv – om du faller. Trygghetssensorn upptäcker 99 procent av alla fallolyckor.
 • Ljud – om du ropar på hjälp. Du kan prata med personal via sensorn om du behöver hjälp.

Så här fungerar trygghetssensorn

 1. Trygghetssensorn reagerar på det du bestämt att den ska reagera
  på, exempelvis om du ramlar.
 2. Trygghetssensorn skickar ett larm till personal och talar om för dig att larmet har skickats.
 3. Trygghetssensorn skickar en kamerabild till personalen, som kan se vad som har hänt. Bilden är avidentifierad. Det betyder att det inte går att se vem personen på bilden är.
 4. Om personalen ser att något inte är som det ska kan hen prata
  med dig genom sensorn. Du kan svara genom att prata rätt ut i luften.
 5. Personal kommer hem till dig om du behöver det.

En digital läkemedelsgivare är ett hjälpmedel i form av en apparat som tar fram rätt dos av dina läkemedel vid förutbestämda tider. Läkemedelsgivaren påminner dig när det är dags att ta läkemedlen med hjälp av ljus- och ljudsignaler. Tack vare läkemedelsgivaren får du större möjligheter att sköta din vardag på egen hand, utan att behöva anpassa dig efter andra personers tider.

Vem kan få digital läkemedelsgivare?

Den digitala läkemedelsgivaren är till för dig som bor hemma, som behöver stöd med läkemedelshantering och vill kunna ta dina läkemedel själv, på ett säkert och tryggt sätt.

Så här gör du om du vill ha digital läkemedelsgivare

Om du har hemtjänst, hemsjukvård eller annan insats från kommunen: säg till en medarbetare från vård- och omsorgsförvaltningen att du är intresserad av digital läkemedelsgivare, så hjälper de dig vidare.

Om du inte har några insatser från kommunen ska du kontakta din vårdcentral och säga att du är intresserad av digital läkemedelsgivare.

Efter intresseanmälan om läkemedelsgivare

Vem som kan få digital läkemedelsgivare avgörs via ett hembesök och utifrån ett antal förutbestämda kriterier.

När du beviljats läkemedelsgivare

 1. Vi hjälps åt att hitta den bästa platsen för läkemedelsgivaren.
 2. Vi fyller läkemedelsgivaren med dina läkemedel och ställer in dosering av dem.
 3. Ljussignaler och en röst påminner dig när det är dags att ta läkemedlen.
 4. Om du inte tar dina läkemedel från läkemedelsgivaren får vi meddelande om det och kommer att kontakta dig.
 5. Vi kommer hem till dig för att fylla på läkemedelsgivaren varannan vecka.

Avgifter

Läkemedelsgivaren kostar ingenting, men du betalar för två besök per månad då medarbetare fyller på läkemedelsgivaren. Om du har hemtjänst varje dag kostar besöken inget extra. Om du har hemtjänst mer sällan, ingen insats alls eller enbart har trygghetslarm kostar besöken för att fylla på läkemedelsgivaren 300 kronor i månaden.

Mer om digital läkemedelsgivare

Läs om Lars som använder digital läkemedelsgivare i Region Sörmlands tidning Min hälsa nummer 1 2021 (sidan 18 och 19)

Digitala läkemedelsgivare i Eskilstuna ökade självständigheten och frigjorde tid

Du som behöver hemtjänst och tillfälligt ska vistas i en annan kommun, exempelvis i en sommarstugan, ska prata med din biståndshandläggare hos oss i Eskilstuna kommun i god tid innan din vistelse.

Du som behöver hemtjänst och tillfälligt ska vistas i Eskilstuna kommun ska vända dig till biståndshandläggare i din hemkommun. Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera ber vi dig att kontakta biståndshandläggaren i din kommun i god tid före din resa, helst tre veckor innan.

Din hemkommun gör en prövning och kontaktar sedan oss i Eskilstuna kommun med en beställning/begäran om utförande av de insatser du behöver.

Avgifter

Hur mycket du betalar beror på din inkomst. Ingen betalar mer än gällande maxtaxa. Läs mer om gällande maxtaxa och avgifter.

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

 • 016-710 52 60, Måndag, tisdag och torsdag kl.10.00-16.00. Onsdag kl.13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 20 januari 2023