Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom är till för dig som är i behov av individuellt anpassade aktiviteter i mindre grupp. Syftet är att ge stimulans och social gemenskap. Målsättningen är bland annat att underlätta för att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet och bevara dina förmågor. Verksamheten kan också fungera som avlastning för anhöriga.

Det finns fyra olika dagverksamheter för personer med demensjukdom:

  • Svalan - Intagsgatan 16 B, Eskilstuna.
  • Nyckelringen - Intagsgatan 16 C, Eskilstuna.
  • Omtanken - Oxen, Klostergatan 31, Eskilstuna.
  • Torshälla Dagverksamhet - Germundsgatan 39, Torshälla.
    Här finns tvåspråkig personal som pratar svenska och finska. Verksamheten erbjuder finskspråkiga aktiviteter.

Avgifter

Att delta i dagverksamheten kostar ingenting, men du betalar för de måltider som serveras på dagverksamheten. Läs mer om avgifter inom vård och omsorg.

Specialistteam demens

I Eskilstuna kommun finns ett team bestående av flera olika yrkesprofessioner med specialistkunskap om demensfrågor. Här kan du läsa mer om Specialistteam demens

Gruppledare och kontaktperson

Gruppledare och kontaktperson för dagverksamhet för personer med demenssjukdom
Telefon: 016-710 89 72

Enhetschef

Enhetschef dagverksamhet för personer med demenssjukdom
Telefon: 016-710 19 41

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 16 maj 2022