Bostadsanpassning är åtgärder av fasta funktioner i eller i anslutning till din bostad så att du ska kunna leva så självständigt som möjligt. Bostadsanpassningen kan till exempel vara borttagning av trösklar, förbättring av belysning och installation av trapphiss eller automatiska dörröppnare.

Vem kan få bostadsanpassning?

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan få bidrag till bostadsanpassning. Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt.

För att du ska beviljas bidrag krävs att anpassningen är nödvändig och att ditt behov inte går att lösa på lättare sätt, till exempel med hjälpmedel. Vid flytt och nybyggnation är bidraget begränsat. Bidrag lämnas inte om den nya bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Avgifter

Inga avgifter tas ut i samband med utredning och hembesök gällande bostadsanpassningsbidrag. Bidraget för bostadsanpassning ska täcka alla kostnader för beviljade åtgärder och gäller för standardmaterial.

Handläggare bostadsanpassningsbidrag

Har du frågor om bostadsanpassning? Ring någon av följande handläggare:

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Uppdaterad: 29 september 2021