Avlösarservice, avlösning i hemmet

Avlösarservice är till för att du som anhörig som lever tillsammans med en person med stora funktionsnedsättningar ska få möjlighet att koppla av och kunna genomföra aktiviteter.

Avlösning i hemmet innebär att du som anhörig kan få stöd av medarbetare i hemtjänsten som tillfälligt tar över omvårdnaden i hemmet, upp till tio timmar per månad. Syftet är att ge dig möjlighet till vila, rekreation och att kunna ha kvar dina egna sociala kontakter.

Vem kan få avlösarservice?

Du som bor tillsammans med och vårdar en närstående kan få avlösarservice, om din närstående har något av följande:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som orsakar betydande svårigheter och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Vem kan få avlösning i hemmet?

Du som är över 18 år och bor tillsammans med och vårdar en anhörig kan få avlösning i hemmet.

Avgifter

Det kostar inget att ha avlösarservice eller avlösning i hemmet.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag kl. 8.00-13.00

Uppdaterad: 15 april 2021