Stöd för anhöriga till vuxna med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom

Du som är anhörig kan vara en familjemedlem, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska. Du kan få hjälp med mer kunskap och förståelse om funktionsnedsättning och långvariga sjukdomar och möjlighet att samtala kring dina egna reaktioner och tankar som anhörig. Vi erbjuder också samtalsgrupper, utbildningar och andra typer av aktiviteter.

Träffar ock aktiviteter

Ta del av september månads aktiviteter i senaste nyhetsbrevet från Anhörigcentrum.

4 – 8 oktober sätter vi anhöriga i Eskilstuna i fokus. Välkommen till anhörigveckan med bland annat föreläsningar, workshops, friskvård och informationsträffar. Nyhetsbrev med anhörigveckans programpunkter.

Vi erbjuder individuella råd och stödsamtal på telefon eller utomhus, kanske som en samtalspromenad. Du behöver inte klara allt själv, vi finns för dig som anhöriga i denna märkliga tid. Kontakta oss på 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Hälsningar från Anna, Kerstin och Monika.

Anhörigcentrum bjuder in till samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på dig som anhörig. Livet blir inte alltid som vi tänkt oss och då kan det kännas bra att träffa andra i liknande situation och veta du inte är ensam med dina känslor och tankar. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Tid: När det finns tillräckligt många intresserade. Ange gärna önskemål om tid eller veckodag.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Kerstin och Linnéa.

Här finns guidade mindfulness-övningar att ladda ner kostnadsfritt eller lyssna direkt i webbläsaren. För att ladda ner öppnar du länken och trycker på knappen "Ladda ner" uppe i högra hörnet.

Börja helst med att lyssna igenom introduktion till mindfulness (cirka sex minuter) innan du gör de andra övningarna.

Hitta en plats där du kan vara ostörd och följ instruktionerna i någon av övningarna.

Andningsankare

Kroppsscanning

Sittande meditation

Länktips

Här finns ett urval av föreningar som kan vara intressanta för dig som är anhörig till närstående med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller psykisk ohälsa:

Anhörigcentrum

Stöd till dig som hjälper och stöttar en familjemedlem, nära släkting, granne, vän eller annan medmänniska. 

Telefon:

Uppdaterad: 21 april 2021