Sjukresor

Här kan du läsa om vad en sjukresa är. Då hittar också information om var och hur du ansöker om sjukresa.

Vad är sjukresor?

Sjukresor är resor till och från sjukvård, tandvård eller remitterad behandling. Ansökan görs hos vårdcentral, mottagning etc.

För information om sjukresor kontakta Region Sörmland, Sjukreseenheten, telefon 0155-24 73 57.

Sjukreseintyg

Du som har färdtjänst behöver inget sjukreseintyg för att åka sjukresa till närmaste tandläkare eller vård i Landstinget Sörmland.

Du behöver bara sjukreseintyg om du:

  • behöver göra sjukresa med annan utformning än färdtjänstresa. 
  • behöver en följeslagare som följer med dig på resan.
  • ska resa för att få vård utanför Landstinget Sörmland.

Personal på särskilda boenden inom Eskilstuna kommun kan via Sörmlandstrafikens Servicecenter, telefon 020-44 40 00, boka sjukresa med följeslagare utan sjukreseintyg vid enstaka tillfällen.

Mer information om sjukresor

Läs mer om resor till vård eller behandling inom Landstinget Sörmland på landstingets olika webbplatser.

Serviceresor och parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Vi handlägger ärenden om färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjuts.

Telefon:

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

(Besökstid efter överenskommelse)

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Telefontid vardagar 08.30-09.30

Uppdaterad: 13 april 2021