Sjukresor

Här kan du läsa om vad en sjukresa är. Då hittar också information om var och hur du ansöker om sjukresa.

Vad är sjukresor?

Sjukresor är resor till och från sjukvård, tandvård eller remitterad behandling. Ansökan görs hos vårdcentral, mottagning etc.

För information om sjukresor kontakta Region Sörmland, Sjukreseenheten, telefon 0155-24 73 57.

Sjukreseintyg

Du som har färdtjänst behöver inget sjukreseintyg för att åka sjukresa till närmaste tandläkare eller vård i Region Sörmland.

Du behöver bara sjukreseintyg om du:

  • behöver göra sjukresa med annan utformning än färdtjänstresa. 
  • behöver en medföljare/ledsagare som följer med dig på resan.
  • ska resa för att få vård utanför Region Sörmland.

Personal på särskilda boenden inom Eskilstuna kommun kan via Sörmlandstrafikens Servicecenter, telefon 020-44 40 00, boka sjukresa med medföljare/ledsagare utan sjukreseintyg vid enstaka tillfällen.

Mer information om sjukresor

Läs mer om resor till vård eller behandling inom Region Sörmland på regionens olika webbplatser.

Serviceresor och parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid efter överenskommelse.

Uppdaterad: 13 april 2021