Riksfärdtjänst

Får du fördyrande resekostnader på grund av funktionshinder när du ska resa inom Sverige? Då kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Vem kan få riksfärdtjänst?

 • Du ska vara folkbokförd i Eskilstuna kommun.
 • Din funktionsnedsättning får inte vara tillfälligt. Dina svårigheter måste beräknas pågå under minst 6 månader.
 • Resan ska med anledning av din funktionsnedsättning inte kunna göras till normala reskostnader.
 • Skälet för resan ska vara fritidsverksamhet, rekreation eller någon annan enskild angelägenhet. Riksfärdtjänst beviljas inte för resor med ändamålen sjukvård eller medicinsk behandling.
 • Resan ska göras inom Sverige från en kommun till en annan.
 • Riksfärdtjänstresa kan inte beviljas om resan bekostas av någon annan myndighet som stat, kommun och region.
 • Riksfärdtjänstresa är i första hand resa med allmänna kommunikationer och ledsagare. Sökande får själv ordna ledsagare. Att befintliga kommunikationer går för sällan eller vid fel tid är inget skäl som berättigar till ett dyrare färdsätt.
 • Riksfärdtjänstresa med taxi och specialfordon beviljas bara om resan på grund av din funktionsnedsättning, efter handläggarens bedömning, inte kan genomföras med allmänna kommunikationer. För resor beviljade med taxi eller specialfordon gäller samåkning med andra resenärer som kan medföra att restiden förlängs. Resdag och tid kan ändras med anledning av att resorna samordnas.

Ansökan

 • Ansökan görs för varje resetillfälle.
 • Ansökan ska vara oss tillhanda senast 3 veckor före avresedatum.
 • För att vi ska kunna handlägga din ansökan måste alla uppgifter fyllas i på ansökningsblanketten.
 • Vid storhelger måste ansökan göras tidigare för att möjlighet ska finnas till att boka biljetter eller fordon.

Ledsagare

 • Beviljas bara om behov är knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet.
 • Ledsagaren åker med utan kostnad för resenären.
 • Du som sökande måste själv ordna ledsagare.
 • Ledsagare som beviljats ska följa med under hela resan.
 • Resor enbart för ledsagaren beviljas med billigaste färdsätt.

Medresenär

 • Medresenär kan beviljas vid resa med taxi eller specialfordon.
 • Medresenär betalar egenavgift utifrån resans längd.
 • Medresenär hämtas och lämnas på samma adress som den riksfärdtjänstberättigade.

Bagage

På grund av begränsat utrymme tillåts bara högst 2 väskor och ett gånghjälpmedel per person.

Utöver ovanstående krävs särskild prövning. Förflyttningshjälpmedel och andra hjälpmedel som kan lånas eller hyras på resmålet får inte tas med om det medför svårigheter under resan eller att färdmedel som du annars klarar att resa med inte kan utnyttjas.

Lätt rullstol/El-moped

Du får inte sitta kvar på vissa av dessa under riksfärdtjänstresa med specialfordon utan måste flytta över till bilsäte.

Kom ihåg att ange typ av förflyttningshjälpmedel samt mått och vikt i din ansökan.

Husdjur får inte tas med på färdtjänstresa

Du kan efter ansökan bli beviljad att ta med dig ledarhund för synskadade eller annan hund som används av medicinska skäl.

Beslut

Det görs en utredning om funktionsnedsättningens omfattning och ändamålet med resan. Det görs också en bedömning om det blir en merkostnad för resan på grund av din funktionsnedsättning. Beslutet grundas på de uppgifter du lämnat i din ansökan, vid telefonsamtal eller vid besök. Beslutet meddelas skriftligt.

En utredning görs för varje resetillfälle. På begäran måste din ansökan kompletteras med ett läkarintyg.

Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut, kan du skriftligen överklaga det hos Förvaltningsrätten.

När du fått din resa beviljad

Vid resa med tåg, flyg eller båt skickas biljetter till dig 10 dagar innan avresedatum. Om du inte fått dina biljetter en vecka innan avresa kontakta Riksfärdtjänsten Sverige. Alternativt kan du själv boka tågbiljetter och skicka in kvitton för att få ersättning för merkostnad.

Vid resa med taxi eller specialfordon kontaktar taxiföretaget dig senast två dagar innan avresa för att meddela avresetid. Glöm inte att notera taxiföretagets namn och telefonnummer.

Vid frågor om beviljad resa eller vid avbokning av resa kontakta:

Riksfärdtjänsten Sverige, telefon 016-15 05 50

Vardagar klockan 08.00–16.30
Lördag/söndag/helgdag klockan 08.00–12.00/13.00–17.00

E-post: info@riksfardtjansten.se

Avbokning av resa måste göras snarast till Riksfärdtjänsten Sverige. Du ska också meddela kommunens handläggare. Om du fått biljetter ska du före beviljat avresedatum skicka dem till:

Riksfärdtjänsten Sverige
Västermarksgatan 36
632 20 Eskilstuna

Egenavgift

Regeringen har fastställt en egenavgift som styrs av resans längd och är oberoende av färdsätt.

 • Om du studerar och är berättigad till Riksfärdtjänst betalar du 70% av egenavgiften. Du måste vara under 26 år och ha Centrala studienämndens rabattkort.
 • Vid resa med tåg, flyg eller båt får du en räkning på egenavgiften om ingen annan överenskommelse gjorts.
 • Vid resa med taxi eller specialfordon betalas egenavgiften kontant, eller med kort, direkt till chaufför vid resetillfället.

Om du är beviljad färdtjänst i Eskilstuna kommun kan du resa 10 enkelresor per år inom en annan kommun upp till 6 mil per enkel resa.

Du bokar taxi och betalar hela kostnaden för resan. Spara taxikvittot och skicka in det tillsammans med blanketten för färdtjänstresa i annan kommun Pdf, 105 kB. till Färdtjänsten Eskilstuna kommun. Vi betalar ersättning för resan minus egenavgift enligt gällande färdtjänsttaxa.

Serviceresor och parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid efter överenskommelse.

Uppdaterad: 13 april 2021