Grått hus med två våningar och gröna balkonger. Utegym och buskar i förgrunden.

Odlarbäckens vård- och omsorgsboende

Odlarbäckens är Eskilstunas nyaste vård- och omsorgsboende, inflyttningsklart sommaren 2022. Boendet ligger i området Trumtorp, nära Mälarsjukhuset. Här finns 80 lägenheter, varav 40 för äldre, 20 för personer med demens och 20 platser reserverade för korttidsvård

Boendet är förberett för att möta den enskildes behov av exempelvis välfärdsteknik och anpassat för att skapa en trygg och hemlik miljö för så väl äldre som personer med demenssjukdom.

För första gången har vi arbetat utifrån en guide för en enhetlig boendemiljö i vård- och omsorgsboenden i utformningen av färgsättning, konstnärlig utsmyckning och inredning. Målet har varit att utforma en stimulerande, trivsam och funktionell miljö att bo, vistas och arbeta i baserat på evidens, kunskap och erfarenheter.

Boendets färgsättning i kombination med konst och inredning är till för att varje boendeenhet ska vara unik, så att hyresgästen lättare ska känna igen sig, känna sig hemma och hitta till sin egen lägenhet. Läs mer om konsten på Odlarbäcken.

Boendet har ett miljövänligt och energisnålt klimatsystem som både kan kyla och värma byggnaden tack vare borrhål utplacerade i berget som finns under tomten. Boendet har också delvis egen energiförsörjning genom en solcellsanläggning på taket.

Lägenheter

Odlarbäcken rymmer 80 enrumslägenheter á 38 kvadratmeter med pentry och badrum. I varje lägenhet finns skenor i taket, så att det går att koppla på en motor för lift för de personer som behöver det. Badrummen har höj- och sänkbar toalett samt höj- och sänkbart handfat och en kombinerad tvättmaskin och torktumlare. Varje lägenhet har ett digitalt lås, som går att öppna med kod, en nyckelbricka eller med vanlig nyckel.

Odlarbäcken fick sitt namn utifrån förslag från allmänheten. En beredningsgrupp bearbetade förslagen tillsammans med medarbetare och brukare. Förslagen presenterades för vård- och omsorgsnämndens dåvarande ordförande Mikael Edlund (S), som beslutade om namnet Odlarbäckens vård- och omsorgsboende, med följande motivering:

”Odlarforsen/bäcken rinner under nuvarande Trumslagargården och är ett namn som har lokal förankring och stark förbindelse med Eskilstuna som stad. Kopplingen till vatten som symboliserar harmoni för själen ger namnet en högre dimension.”

Mat

Restaurang Tunagården står för måltidsleveranserna av luncher och middagar till boendet.

Kontaktuppgifter

Odlarbäckens vård- och omsorgsboende

Besöksadress

Sveavägen 21 C, Eskilstuna

Postadress

Odlarbäckens vård- och omsorgsboende, Sveavägen 21 C, 633 49 Eskilstuna

Korttidsverksamhet, enhet 1

016-710 71 32

Korttidsverksamhet, enhet 2

016-710 71 38

Äldreboende, enhet 3 grön

016-710 11 37

Äldreboende, enhet 4 grön

016-710 11 41

Äldreboende, enhet 5 grön

016-710 11 74

Äldreboende, enhet 6 blå

016-710 11 91

Gruppboende för personer med demens, enhet 7 blå

016- 710 11 96

Gruppboende för personer med demens, enhet 8 blå

016- 710 12 51

Sjuksköterskeexpedition

Enhet 1 , korttids:
016 - 710 16 10
016 - 710 16 11

Enhet 2, korttids:
016-710 16 19

Enhet 3 och 5:
016 - 710 89 45

Enhet 4 och 6:
016 -710 89 41

Enhet 7 – 8:
016 - 710 89 42

Helgfri vardag klockan 7.00 – 16.00
Övrig tid: kontakta enhetens omvårdnadspersonal som kan nå sjuksköterska dygnet runt.

Lola Bäck

Enhetschef Odlarbäckens vård- och omsorgsboende enhet 3 – 5

Telefon:

Susanne Cederfjord

Enhetschef Odlarbäckens vård- och omsorgsboende enhet 6 – 8

Telefon:

Sara Aldrin

Tf enhetschef korttidsverksamheten

Telefon:

Foto: Pia Nordlander 

Uppdaterad: 14 mars 2023