Vård- och omsorgsboende, äldreboende och demensboende

Vård- och omsorgsboende är det gemensamma namnet för boenden som anpassats för personer med stort behov av omsorg, dygnet runt. I Eskilstuna finns två typer av vård- och omsorgsboende: gruppboende för personer med demenssjukdom och äldreboende för personer med stort omvårdnadsbehov.

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Alla har ett ansvar att skydda äldre personer mot smitta. Vi ber dig följa nedanstående råd inför och under ditt besök på boendet.

Vid smitta eller misstänkt smitta på boendet avråder vi från besök.

  • Stanna hemma när du har symtom. Avstå från besöket när du känner dig sjuk, även vid milda symtom.
  • Tvätta händerna ofta. Tvätta händerna inför, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Använd gärna munskydd. Munskydd finns att tillgå på boendet.
  • Håll avstånd. Även om du och den du besöker är vaccinerad, behöver du hålla avstånd till andra personer, både inomhus och utomhus. Genomför besöket utomhus eller i din närståendes lägenhet. Undvik att uppehålla er i de gemensamma utrymmen, om det inte är en anvisad plats av verksamheten.

Tack för hjälpen, tillsammans hjälps vi åt!

Om du har en surfplatta, smart telefon eller en dator kan du prova digitala möten. Varje avdelning på våra vård- omsorgsboenden som drivs av kommunen har tillgång till surfplattor som kan användas för digitala möten med de boende. Kontakta boendet om du vill ha hjälp med att komma igång.

I vård- och omsorgsboende bor du i egen lägenhet eller i eget rum med dina egna möbler. Här finns trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt för stöd och hjälp med det du inte klarar själv.

Du har tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut som kan stödja dig med hälso- och sjukvårdsinsatser vid behov. Det innebär att kan göra provtagning, få hjälp med rehabilitering och utprovning av hjälpmedel, få läkemedelsgenomgång och bedömningar av ditt hälsotillstånd på boendet. Läkare kommer till boendet regelbundet och du kan få dina läkemedel direkt till boendet.

Vem kan få plats på vård- och omsorgsboende?

Du kan få plats på vård- och omsorgsboende när ditt behov av tillsyn, omvårdnad eller krav på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ditt egna hem. Huvudinriktningen, enligt socialtjänstlagen, är att stärka dina möjligheter att bo kvar hemma.

Du som beviljas bostad i ett vård- och omsorgsboende har rätt att bo ihop med din make/maka eller sambo. Detta kallas parbogaranti. Förutsättningen är att du och din partner har bott ihop en längre tid, eller om en av er redan bor i ett vård- och omsorgsboende.

Avgifter

Du betalar hyra/boendeavgift, omvårdnadsavgift samt avgift för matabonnemang. Hyran/boendeavgifter varierar beroende på bland annat boendets storlek och standard. Omvårdnadsavgiften beror på din inkomst men den totala kostnaden för omvårdnadsavgift blir aldrig högre än gällande maxtaxa. Läs mer om gällande maxtaxa och avgifter.

Du har möjlighet att ansöka om bostadstillägg både när du bor hemma och om du bor på ett vård- och omsorgsboende. Ansök om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten om du är 65 år eller äldre. Ansök om bostadstillägg hos Försäkringskassan om du är yngre än 65 år.

Du kan ansöka om kommunalt bostadstillägg om du har en funktionsnedsättning och är folkbokförd i Eskilstuna kommun. För att kunna ansöka ska du även ha ett biståndsbeslut på en bostad med särskilt stöd och ha det högsta beloppet bostadstillägg från Försäkringskassan.

Anhörigcentrum bjuder in till kostnadsfri samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på dig som anhörig. Livet ändras och då kan det kännas bra att träffa andra i liknande situation och veta att du inte är ensam med dina känslor och tankar. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Tid: Onsdagar 13.30-15.00
7/2, 21/2, 6/3 & 13/3

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Anna och Maria

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

  • 016-710 52 60, Måndag, tisdag och torsdag kl.10.00-16.00. Onsdag kl.13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 18 mars 2024