Vård- och omsorgsboende, äldreboende och demensboende

Vård- och omsorgsboende är det gemensamma namnet för boenden som anpassats för personer med stort behov av omsorg, dygnet runt. I Eskilstuna finns två typer av vård- och omsorgsboende: gruppboende för personer med demenssjukdom och äldreboende för personer med stort omvårdnadsbehov.

I vård- och omsorgsboende bor du i egen lägenhet eller i eget rum med dina egna möbler. Här finns trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt för stöd och hjälp med det du inte klarar själv.

Du har tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut som kan stödja dig med hälso- och sjukvårdsinsatser vid behov. Det innebär att kan göra provtagning, få hjälp med rehabilitering och utprovning av hjälpmedel, få läkemedelsgenomgång och bedömningar av ditt hälsotillstånd på boendet. Läkare kommer till boendet regelbundet och du kan få dina läkemedel direkt till boendet.

Vem kan få plats på vård- och omsorgsboende?

Du kan få plats på vård- och omsorgsboende när ditt behov av tillsyn, omvårdnad eller krav på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ditt egna hem. Huvudinriktningen, enligt socialtjänstlagen, är att stärka dina möjligheter att bo kvar hemma.

Du som beviljas bostad i ett vård- och omsorgsboende har rätt att bo ihop med din make/maka eller sambo. Detta kallas parbogaranti. Förutsättningen är att du och din partner har bott ihop en längre tid, eller om en av er redan bor i ett vård- och omsorgsboende.

Avgifter

Du betalar hyra/boendeavgift, omvårdnadsavgift samt avgift för matabonnemang. Hyran/boendeavgifter varierar beroende på bland annat boendets storlek och standard. Avgiften för matabonnemang är 3 893 kronor per månad år 2021. Omvårdnadsavgiften beror på din inkomst. Den totala kostnaden för omvårdnadsavgift blir aldrig högre än gällande maxtaxa, som är 2139 kronor per månad år 2021. Läs mer om gällande maxtaxa och avgifter.

Anhörigcentrum bjuder in till kostnadsfri samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på dig som anhörig. Livet ändras och då kan det kännas bra att träffa andra i liknande situation och veta du inte är ensam med dina känslor och tankar. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Tid: Så snart vi får bedriva gruppverksamhet igen utifrån den rådande pandemin.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Anna och Monika.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Uppdaterad: 15 oktober 2021