Trygghetsplats innebär att du tillfälligt bor på vård- och omsorgsboendet Vågen.Trygghetsplats är endast till för dig som får ett akut behov av vård och omsorg som inte kan tillgodoses i ditt hem.

En vanlig anledning till behov av trygghetsplats är att anhörig som annars vårdar drabbas av något oförutsett och därmed tillfälligt förhindras att vårda. Syftet med trygghetsplats är att ge tillfälligt stöd och social trygghet.

Läs mer om Vågen

För dig som behöver boende där du får hjälp med omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser under en längre period finns möjlighet att ansöka om till kortidsvistelse.

Kontaktuppgifter om du behöver trygghetsplats

Helgfria vardagar klockan 17.00 - 08.00 samt helger dygnet runt. Ring telefonnummer
016-710 60 09.

Vem kan få trygghetsplats?

Trygghetsplats är till för dig som är vuxen och får ett akut behov av vård och omsorg som inte kan tillgodoses i ditt hem.

Avgifter

Du betalar avgift för omsorg och måltider när du vistas på trygghetsplats. Hur mycket du betalar beror på din inkomst. Ingen betalar mer än gällande maxtaxa. Läs mer om gällande maxtaxa och avgifter.

Uppdaterad: 25 maj 2023