Trygghetsplats innebär att du tillfälligt bor på vård- och omsorgsboendet Vågen.Trygghetsplats är endast till för dig som får ett akut behov av vård och omsorg som inte kan tillgodoses i ditt hem.

En vanlig anledning till behov av trygghetsplats är att anhörig som annars vårdar drabbas av något oförutsett och därmed tillfälligt förhindras att vårda. Syftet med trygghetsplats är att ge tillfälligt stöd och social trygghet.

Läs mer om Vågen

För dig som behöver boende där du får hjälp med omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser under en längre period finns möjlighet till kortidsvistelse.

Kontaktuppgifter om du behöver trygghetsplats

Helgfria vardagar klockan 8.00-17.00: Kontakta Mottagningsenheten biståndskontoret på telefon 016-710 52 60 eller via Eskilstuna direkt 016-710 10 00.

Helger dygnet runt samt helgfria vardagar klockan 17.00-8.00: ring 016-710 60 09.

Vem kan få trygghetsplats?

Trygghetsplats är till för dig som är vuxen och får ett akut behov av vård och omsorg som inte kan tillgodoses i ditt hem.

Avgifter

Du betalar avgift för omsorg och måltider när du vistas på trygghetsplats. Hur mycket du betalar beror på din inkomst. Ingen betalar mer än gällande maxtaxa. Läs mer om gällande maxtaxa och avgifter.

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

  • 016-710 52 60, Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 13 februari 2023