Trygghetsplats innebär att du tillfälligt, under max sju dagar, bor på Trumslagargården. Där finns personal dygnet runt och du får tillgång till den vård och omsorg du behöver utan biståndsbeslut.

En vanlig anledning till behov av trygghetsplats är att anhörig som annars vårdar drabbas av något oförutsett och därmed tillfälligt förhindras att vårda. Syftet med trygghetsplats är att ge tillfälligt stöd och social trygghet.

För dig som behöver boende där du får hjälp med omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser under en längre period finns möjlighet till kortidsvistelse, som kräver biståndsbeslut.

Så här kontaktar du oss om du behöver trygghetsplats

Helgfria vardagar klockan 7.00–16.00: 016-710 16 57

Alla dagar klockan 16.00– 21.15 samt helgdagar klockan 7.00– 16.00: 070-297 00 31

Alla dagar klockan 21.15– 07.00: 070-340 24 68

Sjuksköterska på Trumslagargården gör en bedömning för att avgöra om vi kan erbjuda dig trygghetsplats.

Vem kan få trygghetsplats?

Trygghetsplats är till för dig som är över 18 år och bor i Eskilstuna kommun. För att du ska ha rätt till trygghetsplats krävs att du:

  • Inte är försämrad av sjukdom som kräver hälso- och sjukvård, exempelvis om du behöver stora sårbehandlingar eller nya dropp.
  • Inte har ett pågående missbruk.
  • Inte har ett akut psykiatriskt behov.

Avgifter

Du betalar avgift för omsorg och måltider när du vistas på trygghetsplats. Hur mycket du betalar beror på din inkomst. Ingen betalar mer än gällande maxtaxa. Läs mer om gällande maxtaxa och avgifter.

Uppdaterad: 29 september 2021