Korttidsvistelse, korttidsboende – Trumslagargården

Korttidsvistelse innebär att du tillfälligt bor i ett korttidsboende där du får vård och omsorg. Om du bor växelvis i din egen bostad och i ett korttidsboende kallas det växelvård. I Eskilstuna erbjuder vi korttidsvistelse på Trumslagargården, Sveavägen 21.

På Trumslagargården finns tillgänglig personal dygnet runt. Här arbetar bland andra undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut samt viss tid i veckan även läkare.

Tunagårdens tillagningskök står för måltidsleveranserna av luncher och middagar till boendet. Meny Trumslagargården .

Vem kan få korttidsvistelse?

Korttidsvistelse är till för dig som är vuxen och har tillfälligt behov av kommunal omsorg som inte går att tillgodose i det egna hemmet. Korttidsvistelse är också till för dig vars anhöriga behöver avlösning i omvårdnadsarbetet.

Det finns också korttidsvistelse enligt LSS, lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade.

Avgifter

Du betalar avgift för omsorg och måltider när du vistas på en korttidsplats. Hur mycket du betalar beror på din inkomst. Ingen betalar mer än gällande maxtaxa. Läs mer om gällande maxtaxa och avgifter.

Enhet 1

016-710 71 32 (dygnet runt)

Sjuksköterskor enhet 1: 016-710 16 10

Enhet 3

016-710 71 38

Sjuksköterskor enhet 3: 016-710 16 19, 016-710 16 59

Benny Sahlin

Enhetschef korttidsverksamheten

Telefon:

Trumslagargården

Korttidsboende

Besöksadress

Postadress

Trumslagargården korttidsboende
Sveavägen 21
633 49 Eskilstuna

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag kl. 8.00-13.00

Uppdaterad: 24 november 2021