Korttidsvistelse innebär att du tillfälligt eller regelbundet återkommande bor på ett boende där du får hjälp med hälso- och sjukvårdsinsatser. Om du bor växelvis i din egen bostad och på en korttidsplats kallas det växelvård.

I Eskilstuna erbjuder vi korttidsplatser på Trumslagargården, Sveavägen 21. Där finns tillgänglig personal dygnet runt. På Trumslagargården arbetar bland andra undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut samt viss tid i veckan även läkare.

Vem kan få korttidsvistelse?

Korttidsvistelse är till för dig som är vuxen och har tillfälligt behov av kommunal omsorg som inte går att tillgodose i det egna hemmet. Korttidsvistelse är också till för dig vars anhöriga behöver avlösning i omvårdnadsarbetet.

Det finns också korttidsvistelse enligt LSS, lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade.

Avgifter

Du betalar avgift för omsorg och måltider när du vistas på en korttidsplats. Hur mycket du betalar beror på din inkomst. Ingen betalar mer än gällande maxtaxa. Läs mer om gällande maxtaxa och avgifter.

Enhet 1

016-710 71 32 (dygnet runt)

Sjuksköterskor enhet 1: 016-710 16 10

Enhet 2

016-710 53 53

Sjuksköterskor enhet 2 : 016-710 16 11016-710 52 63 

Enhet 3

016-710 71 38

Sjuksköterskor enhet 3: 016-710 16 19, 016-710 16 59

Enhet 4

016-710 71 36

Sjuksköterskor enhet 4: 016-710 16 15

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Uppdaterad: 10 september 2021