Korttidsvistelse innebär att du tillfälligt bor i ett korttidsboende där du får vård och omsorg. Om du bor växelvis i din egen bostad och i ett korttidsboende kallas det växelvård.

I Eskilstuna kommun erbjuder vi korttidsvistelse på Odlarbäckens vård- och omsorgsboende.

Vi erbjuder platser för växelvård på Oxens vård- och omsorgsboende.

Vem kan få korttidsvistelse?

Korttidsvistelse är till för dig som är vuxen och har tillfälligt behov av kommunal omsorg som inte går att tillgodose i det egna hemmet. Korttidsvistelse är också till för dig vars anhöriga behöver avlösning i omvårdnadsarbetet.

Det finns också korttidsvistelse enligt LSS, lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade.

Avgifter

Du betalar avgift för omsorg och måltider när du vistas på en korttidsplats. Hur mycket du betalar beror på din inkomst. Ingen betalar mer än gällande maxtaxa. Läs mer om gällande maxtaxa och avgifter.

Enhet 1

016-710 71 32 (dygnet runt)

Sjuksköterskor enhet 1: 016-710 16 10

Enhet 2

016-710 71 38

Sjuksköterskor enhet 2: 016-710 16 19, 016-710 16 59

Peter Sandberg

Enhetschef korttidsverksamheten

Telefon:

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

  • 016-710 52 60, Måndag, tisdag och torsdag kl.10.00-16.00. Onsdag kl.13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 20 januari 2023