MENY
Eskilstuna kommun
äldre

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete mot covid-19

Vi är just nu inne i en unik situation. Covid-19 är en smitta som påverkar hela samhället. Statistik från andra länder visar att smittan är särskilt allvarlig för de som är äldre.

Vård- och omsorgsförvaltningen har de senaste veckorna arbetat intensivt med att minimera risken för smittspridning och säkerställa att du fortsätter få dina nödvändiga insatser. Vi säkerställer också att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare.

Vi förstår att det innebär en påfrestning för dig och dina anhöriga. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas att vi snart kommer att kunna återgå till en mer normal vardag.

OBSERVERA att smitta omfattas av patientsekretessen! Vård- och omsorgsförvaltningen uttalar sig inte om brukares hälsotillstånd. Grunden är därför att brukaren själv ska informera sina anhöriga, om inte annat är överenskommet.

Vad gör vi för att minimera smittspridning?
 • Vi tar inte emot besök till våra i äldreboenden, boenden för personer med demens och bostäder inom funktionshinderområdet (servicebostäder, gruppbostäder och boenden inom socialpsykiatrin). Nödvändiga besök ska koordineras med enhetschef.
 • Vi följer och informerar extra om våra hygienrutiner. Grunden i att minimera risken för smittspridning är våra basala hygienrutiner. De tillämpas alltid när vi genomför insatser.
 • Vi har ett särskilt team inom hemtjänsten som enbartarbetar hemma hos brukare som har förkylningssymtom. Medarbetarna använder skyddsutrustning.
 • Vi har ett annat, särskilt team som enbart arbetar med brukare som har bekräftad covid-19. Medarbetarna använder skyddsutrustning.
 • Vi skickar medarbetare som är hemma med förkylningssymtom för provtagning för att utesluta att de är smittade av covid-19.
 • Vi har stängt våra mötesplatser för seniorer. Vissa aktiviteter, som till exempel frågesport och gympa, fortsätter via deras Facebook-sida Mötesplatser för seniorer i Eskilstuna kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hur hanterar vi misstänkt smitta på ett boende?

Om vi har en konstaterad smitta eller stark misstanke om smitta kommer vi hantera det som om det var smitta.

 • Medarbetarna kommer att kontakta ansvarig sjuksköterska, som tar kontakt med region Sörmland. Därefter görs en bedömning om provtagning ska ske eller inte. Kommunen har ett eget provtagningsteam.
 • Om smitta konstateras kommer vi också agera så att andra brukare och vår personal inte riskerar att smittas.
 • Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Vi kommer dock använda skyddsutrustning som exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnaden.
Hur hanterar vi misstänkt smitta inom hemtjänsten?
 1. Ansvarig sjuksköterska tar kontakt med region Sörmland. Om region Sörmland bedömer att det behövs tar vi ett prov för att se om personen är smittad eller inte.
 2. Ett särskilt team med medarbetare arbetar enbart hemma hos personer som har luftvägssymtom. Medarbetarna använder skyddsutrustning, exempelvis munskydd och visir.
 3. Ett annat team arbetar enbart hemma hos personer som bekräftats ha covid-19. Medarbetarna använder skyddsutrustning som exempelvis munskydd och visir.
 4. Om personen som smittats inte kan bo kvar hemma flyttas han eller hon till en särskild, åtskiljda covid-19 avdelning.
Vad kan du som anhörig göra?

Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer! De syftar till att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.

Digitala möten minskar risken för smittspridning. Det är trevligt att kunna se varandra även om det inte går att träffas fysiskt.

Har du en ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga trots besöksförbud. Det finns många tillgängliga tjänster, till exempel Skype och Messenger som gör digitala möten möjliga.

Provtagning av brukare och medarbetare

För att säkra upp bemanningen inom vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder Region Sörmland provtagning av medarbetare i patientnära arbete inom vård- och omsorgsboende, ordinärt boende samt område hälso- och sjukvård.

Provtagning är endast aktuell efter att medarbetare haft symptom under minst två dagar och när medarbetaren bedömer sig ha så lindriga symptom att det är möjligt att återgå i tjänst. Provtagningen görs för att utesluta covid-19-infektion. Förvaltningen har också ett team som testar brukare som har symtom på covid-19.

Redovisning av bekräftade och misstänkta fall av covid-19

Provtagning är en viktig faktor för att kunna föra statistik på bekräftade fall av covid-19 i våra verksamheter.

Region Sörmland ansvarar för och beslutar om provtagning av brukare inom kommunens vård- och omsorgsboenden i dialog med sjuksköterska. Provtagning genomförs sedan av vård- och omsorgsförvaltningens provtagningsteam på uppdrag av läkare.

Från och med 30 april kommer Eskilstuna kommun att veckovis (varje torsdag) rapportera misstänkt smitta samt bekräftade fall av covid-19 inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst.

Samtliga verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen

I tabellen nedan redovisas antal brukare med bekräftad eller misstänkt covid-19 inom äldreomsorg, funktionshindersomsorg och hälso- och sjukvårdsområdet.

Totalt cirka 5500 brukare.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Bekräftad
antal / andel

Misstänkt
antal / andel

20 maj

16 / 0,29 %

8 / 0,15 %

14 maj

21 / 0,38 %

26 / 0,47 %

7 maj

21 / 0,38 %

44 / 0,8 %

30 april

21 / 0,38 %

38 / 0,69 %


Vård- och omsorgsboenden (särredovisat)

I tabellen nedan redovisas antal brukare med bekräftad eller misstänkt covid-19 inom vård- och omsorgsboenden. 

Totalt cirka 800 brukare.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Bekräftad
antal / andel

Misstänkt
antal / andel

20 maj

9 / 1,1%

5 / 0,6 %

14 maj

9 / 1,1 %

14 / 1,75 %

7 maj

9 / 1,1 %

38 / 4,4 %

30 april

11 / 1,4 %

26 / 3,25 %


Hemtjänst (särredovisat)

I tabellen nedan redovisas antal hemtjänsttagare med bekräftad eller misstänkt covid-19.

Totalt cirka 1 250 brukare.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Bekräftad
antal / andel

Misstänkt
antal / andel

20 maj

2 / 0,16 %

0 / 0 %

14 maj

3 / 0,24 %

6 / 0,48 %

7 maj

4 / 0,33 %

3 / 0,24 %

30 april

4 / 0,33 %

6 / 0,48 %


Hör av dig om du har frågor!

Vi gör allt för att den här situationen ska påverka dig och dina anhöriga så lite som möjligt. Vi förstår att det finns oro och frågor kring hur du och dina nära och kära kommer att bli påverkad.

Tveka inte att höra av dig till ansvarig enhetschef om du har frågor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Biståndskontoret
Öppettider

Besökstid
Måndag-fredag 8.00-12.00

Telefontid
Måndag-fredag 8.00-16.00

Postadress

Fröslunda centrum, 631 86 Eskilstuna