MENY
Eskilstuna kommun

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete mot covid-19

Vi är just nu inne i en unik situation. Covid-19 är en smitta som påverkar hela samhället. Statistik från andra länder visar att smittan är särskilt allvarlig för de som är äldre.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar intensivt med att minimera risken för smittspridning och säkerställa att du fortsätter få dina nödvändiga insatser. Vi säkerställer också att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare.

Vi förstår att det innebär en påfrestning för dig och dina anhöriga. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas att vi snart kommer att kunna återgå till en mer normal vardag.

OBSERVERA att smitta omfattas av patientsekretessen! Vård- och omsorgsförvaltningen uttalar sig inte om brukares hälsotillstånd. Grunden är därför att brukaren själv ska informera sina anhöriga, om inte annat är överenskommet.

Vad gör vi för att minimera smittspridning?
 • Vi genomför provtagning på alla brukare som skrivs flyttar in eller mellan olika enheter inom kommunal/ privat vård och omsorg.
 • Vi uppmanar till fortsatt försiktighet vid besök till äldreboenden och demensboenden.
 • Vi följer och informerar extra om våra hygienrutiner. Grunden i att minimera risken för smittspridning är våra basala hygienrutiner. De tillämpas alltid när vi genomför insatser.
 • Vi har ett särskilt team inom hemtjänsten som enbart arbetar hemma hos brukare som har förkylningssymtom. Medarbetarna använder skyddsutrustning.
 • Vi har ett annat, särskilt team som enbart arbetar med brukare som har bekräftad covid-19. Medarbetarna använder skyddsutrustning.
 • Medarbetare med förkylningssymtom provtas.
 • Vi erbjuder livesändningar av aktiviteter och inlägg med utmaningar frågesport och gympa på Facebook-sidan Mötesplatser för seniorer i Eskilstuna kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Läs Facebook-programmet.
Hur hanterar vi misstänkt smitta på ett boende?

Om vi har en konstaterad smitta eller stark misstanke om smitta kommer vi hantera det som om det var smitta.

 • Medarbetarna kommer att kontakta ansvarig sjuksköterska, som tar kontakt med region Sörmland. Därefter görs en bedömning om provtagning ska ske eller inte. Kommunen har ett eget provtagningsteam.
 • Om smitta konstateras kommer vi också agera så att andra brukare och vår personal inte riskerar att smittas.
 • Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Vi kommer dock använda skyddsutrustning som exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnaden.
Hur hanterar vi misstänkt smitta inom hemtjänsten?
 1. Ansvarig sjuksköterska tar kontakt med region Sörmland. Om region Sörmland bedömer att det behövs tar vi ett prov för att se om personen är smittad eller inte.
 2. Ett särskilt team med medarbetare arbetar enbart hemma hos personer som har luftvägssymtom. Medarbetarna använder skyddsutrustning, exempelvis munskydd och visir.
 3. Ett annat team arbetar enbart hemma hos personer som bekräftats ha covid-19. Medarbetarna använder skyddsutrustning som exempelvis munskydd och visir.
 4. Om personen som smittats inte kan bo kvar hemma flyttas han eller hon till en särskild, åtskiljda covid-19 avdelning.
Vad kan du som anhörig göra?

Inför ett besök till äldreboende eller demensboende

 • Kontakta boendet och kom överens om hur besöket ska gå till. Detta för att undvika trängsel.
 • Kom inte om du har förkylningsliknande symtom.

Under besök på äldreboende eller demensboende

 • Var noga med handhygienen, tvätta händerna med tvål och vatten eller använd handsprit.
 • Undvik kontakt med andra boende.
 • Använd visir. Det finns att låna på boendet.
 • Håll avstånd.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer! De syftar till att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.

Digitala möten minskar risken för smittspridning. Det är trevligt att kunna se varandra även om det inte går att träffas fysiskt.

Har du en ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga trots besöksförbud. Det finns många tillgängliga tjänster, till exempel Skype och Messenger som gör digitala möten möjliga.

Redovisning av bekräftade och misstänkta fall av covid-19

Provtagning är en viktig faktor för att kunna föra statistik på bekräftade fall av covid-19 i våra verksamheter.

Region Sörmland ansvarar för och beslutar om provtagning av brukare inom kommunens vård- och omsorgsboenden i dialog med sjuksköterska. Provtagning genomförs sedan av vård- och omsorgsförvaltningens provtagningsteam på uppdrag av läkare.

Från och med 30 april rapporterar Eskilstuna kommun att veckovis (varje torsdag) bekräftade fall av covid-19 inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst.

Samtliga verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen

I tabellen nedan redovisas antal brukare med bekräftad covid-19 inom den kommunala äldreomsorgen, funktionshindersomsorgen och hälso- och sjukvården.

Totalt cirka 5500 brukare.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Bekräftad
antal / andel

22 oktober

0 / 0 %

15 oktober

0 / 0 %

8 oktober

0 / 0 %

1 oktober

0 / 0 %

24 september

0 / 0 %

17 september

0 / 0 %

10 september

0 / 0 %

3 september

1 / 0,02 %

27 augusti

0 / 0 %

21 augusti

0 / 0 %

13 augusti

0 / 0 %

6 augusti

0 / 0 %

30 juli

1 / 0,02 %

23 juli

3 / 0,05 %

16 juli

4 / 0,07 %

9 juli

6 / 0,1 %

2 juli

14 / 0,25 %

25 juni

10 / 0,18 %

18 juni

10 / 0,18 %

11 juni

4 / 0,07 %

4 juni

12 / 0,22 %

28 maj

8 / 0,15 %

20 maj

16 / 0,29 %

14 maj

21 / 0,38 %

7 maj

21 / 0,38 %

30 april

21 / 0,38 %

Vård- och omsorgsboenden (särredovisat)

I tabellen nedan redovisas antal brukare med bekräftad covid-19 inom vård- och omsorgsboenden i kommunal regi. 

Totalt cirka 800 brukare.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Bekräftad
antal / andel

22 oktober

0 / 0 %

15 oktober

0 / 0 %

8 oktober

0 / 0 %

1 oktober

0 / 0 %

24 september

0 / 0 %

17 september

0 / 0 %

10 september

0 / 0 %

3 september

0 / 0 %

27 augusti

0 / 0 %

21 augusti

0 / 0 %

13 augusti

0 / 0 %

6 augusti

0 / 0 %

30 juli

0 / 0 %

23 juli

0 / 0 %

16 juli

0 / 0 %

9 juli

0 / 0 %

2 juli

4 / 0,5 %

25 juni

0 / 0 %

18 juni

2 / 0,25 %

11 juni

0 / 0 %

4 juni

5 / 0,6 %

28 maj

7 / 0,9 %

20 maj

9 / 1,1%

14 maj

9 / 1,1 %

7 maj

9 / 1,1 %

30 april

11 / 1,4 %

Hemtjänst (särredovisat)

I tabellen nedan redovisas antal hemtjänsttagare i kommunal regi med bekräftad covid-19.

Totalt cirka 1 250 brukare.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Bekräftad
antal / andel

22 oktober

0 / 0 %

15 oktober

0 / 0 %

8 oktober

0 / 0 %

1 oktober

0 / 0 %

24 september

0 / 0 %

17 september

0 / 0 %

10 september

0 / 0 %

3 september

1 / 0,1 %

27 augusti

0 / 0 %

21 augusti

0 / 0 %

13 augusti

0 / 0 %

6 augusti

0 / 0 %

30 juli

0 / 0 %

23 juli

1 /0,1 %

16 juli

1 / 0,1 %

9 juli

1 / 0,1 %

2 juli

1 / 0,1 %

25 juni

0 / 0 %

18 juni

0 / 0 %

11 juni

2 / 0,16 %

4 juni

1 / 0,1 %

28 maj

0 / 0 %

20 maj

2 / 0,16 %

14 maj

3 / 0,24 %

7 maj

4 / 0,33 %

30 april

4 / 0,33 %

Hör av dig om du har frågor!

Vi gör allt för att den här situationen ska påverka dig och dina anhöriga så lite som möjligt. Vi förstår att det finns oro och frågor kring hur du och dina nära och kära kommer att bli påverkad.

Tveka inte att höra av dig till ansvarig enhetschef om du har frågor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Johan Lindström
Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen