MENY
Eskilstuna kommun

Stöd vid demenssjukdom

Båt på hav med fyr i sikte, illusterad av Linn Eldin

I Eskilstuna kommun finns dagverksamhet för dig med demenssjukdom. Dessutom finns demenssjuksköterskor som arbetar med utveckling av demensvården. I kommunen finns också stödverksamhet för dig som vårdar en anhörig med demenssjukdom.

Dagverksamhet för dig med demenssjukdom

Dagverksamhet är en insats som kan beviljas av biståndshandläggare, antingen utifrån ditt egna behov eller utifrån anhörigas behov av avlastning. Läs mer om dagverksamhet för dig med demenssjukdom.

Demenssjuksköterskor

Demenssjuksköterskorna arbetar med att skapa trygghet och så god livskvalitet som möjligt för dig med demenssjukdom samt dina anhöriga. Det kan till exempel röra sig om att:

  • Informera om demenssjukdom och dess symptom.
  • Informera om vilket stöd som finns och vägleda till olika instanser.
  • Vara stöd för vårdpersonal och vid behov följa med handläggare på deras hembesök. 

Stödverksamhet för dig som vårdar en anhörig med demenssjukdom

Anhörigstödet i Eskilstuna kommun erbjuder bland annat individuella samtal med råd och stöd, samtalsgrupper, föreläsningar och friskvård. Läs mer om stöd till dig som vårdar en anhörig med demenssjukdom.

Demensutredning

Misstänker du att du eller någon anhörig har drabbats av demens ska du i första hand kontakta din vårdcentral. På vårdcentralen finns en demenskunnig distriktssköterska som kan göra en noggrann undersökning och utredning tillsammans med din läkare.

På särskilda boenden har ansvarig sjuksköterska hälso- och sjukvårdsansvar för de boende som har demens. Sjuksköterskorna kan få råd och stöd kommunens demenssjuksköterskor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Pia Holm
Demenssjuksköterska