MENY
Eskilstuna kommun

Planering efter sjukhusvistelse

Du som efter sjukhusvistelse bedöms ha ett fortsatt behov av vård och omsorg i hemmet kan få hemsjukvård.

Vårdplanering

Vid vårdplaneringen diskuterar vi tillsammans med dig vilket behov av olika insatser du har exempelvis omsorg, fortsatt rehabilitering, tekniska hjälpmedel och/eller medicinsk vård. Om du vill kan en närstående vara med. Därefter görs en vårdplan.

Din läkare och kommunens sjuksköterska informeras efter ditt samtycke och ni planerar fortsättningen tillsammans.

Ansvar

Ditt behov av hemtjänst, trygghetslarm och anhörigstöd utreds och beslutas av kommunens handläggare. En ansökan om hjälp i hemmet görs i samband med vårdplaneringen.

Om du bedöms ha fortsatt behov av sjukvårdande insatser i hemmet ansvarar och planerar kommunens sjuksköterska för det. Läkare på vårdcentralen har det medicinska ansvaret.

Om du bedöms ha fortsatt behov av rehabilitering, hjälpmedel i hemmet eller anpassning av bostaden ansvarar kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut för det.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.