MENY
Eskilstuna kommun

När minnet sviker

Demenssjukdomar beror på försämrad funktion av hjärnan. En av de funktioner som oftast påverkas är minnet. Det är framförallt korttidsminnet som försämras medan den demenssjuke ofta väl kommer ihåg sådant som inträffat för länge sedan. Tankeförmågan brukar också försämras.

Förståelse, räkneförmåga, inlärningskapacitet, språk och omdöme kan bli störda. Den sjuke kan även få sämre orienteringsförmåga och kan få problem med att känna igen omgivningen, både människor och föremål.

Försämringen av hjärnans tankeförmåga följs ofta av försämrad kontroll över känslolivet. Den demenssjuke blir ofta orolig och osäker och ibland även aggressiv. Förvirringsperioder, apati, depression, hallucinationer, förföljelsetankar eller hyperaktivitet är också vanligt.

Det sociala livet och förmågan att klara av det dagliga livet påverkas. Matlagning och personlig hygien kan bli eftersatta. Motivation och initiativförmåga försämras och den demenssjuke kan bli trött och långsam och förvirrad.

Det finns flera olika typer av demenssjukdomar. De vanligaste är Alzheimers sjukdom.

Det är ofta svårt att skilja ett normalt åldrande från ett tidigt demenstillstånd. I demensbegreppet ingår att störningen ska vara bestående och förvärvad, det vill säga att den utgör en nedgång i intellektuell, känslomässig och praktisk kapacitet jämfört med hur personen fungerat tidigare.

Nyckel till förståelse

Demens går inte att bota men det finns läkemedel som kan lindra och ibland fördröja försämringen. Att leva nära eller umgås med en person som har en demenssjukdom förändrar ofta hela livssituationen. Som anhörig eller närstående behöver man råd, stöd och kunskap om sjukdomen och hur man ska förhålla sig till den som är sjuk.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Biståndskontoret
Öppettider

Besökstid
Måndag-fredag 8.00-12.00, 13.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 8.00-16.00

Postadress

Fröslunda centrum, 631 86 Eskilstuna