MENY
Eskilstuna kommun

Om demens

Båt på hav med fyr i sikte, illusterad av Linn Eldin

Glömska är en del av åldrandet men om glömskan ökar och är till besvär kan det vara tecken på demens.

Demens är ett samlingsnamn för många olika demenssjukdomar som orsakar skador på hjärnans nervceller. De intellektuella, känslomässiga och praktiska funktionerna försämras vilket medför problem i det dagliga livet.

I Sverige beräknas mer än 150 000 personer lida av demens och omkring hälften av dessa har Alzheimers sjukdom. Tidiga symtom är

  • minnesförlust
  • förvirring
  • dålig koncentrationsförmåga
  • svårt att hitta
  • kommunikationsproblem
  • bristande motivation
  • personlighetsförändringar.

Demensutredning

Eftersom ovanstående symtom även kan vara tecken på andra tillstånd och sjukdomar krävs det en utredning för att ta reda på om det rör sig om en demenssjukdom.

Misstänker du att du eller någon anhörig har drabbats ska du i första hand kontakta din vårdcentral. På vårdcentralen finns en demenskunnig distriktssköterska som kan göra en noggrann undersökning och utredning tillsammans med din läkare.

På särskilda boenden har ansvarig sjuksköterska hälso- och sjukvårdsansvar för de boende som har demens. Sjuksköterskorna kan få råd och stöd kommunens demenssjuksköterskor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Biståndskontoret
Öppettider

Besökstid
Måndag-fredag 8.00-12.00, 13.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 8.00-16.00

Postadress

Fröslunda centrum, 631 86 Eskilstuna

Katarina Söhr
Demenssjuksköterska
Pia Holm
Demenssjuksköterska