MENY
Eskilstuna kommun

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvårdens säkerhet och kvalitet i Eskilstuna kommuns vård- och omsorgsboenden, inom hemsjukvård och i samband med vistelse på dagverksamheter och i daglig verksamhet.

Ansvaret gäller bland annat den vård och behandling som ges och de krav som ställs på kontakter med läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal, läkemedelshantering, dokumentation samt anmälan om skador i hälso- och sjukvården.

Författningar och regler ska vara kända och efterlevas. Det ska finnas rutiner och instruktioner för sjukvårdsverksamheten och personalen ska ha den kompetens som är nödvändig med hänsyn till de krav som ställs på verksamheten.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans funktion regleras i hälso- och sjukvårdslagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Cajsa Åkerholm
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS