MENY
Eskilstuna kommun

Det här kan du få hjälp med

Anhörigstöd

Du som beviljats hemsjukvård kan få hjälp med detta. 

Distriktssköterskor och sjuksköterskor hjälper till med

 • medicinhantering
 • såromläggning
 • provtagning
 • stödja behandling av långvarig sjukdom till exempel diabetes
  ge smärtlindring, vård och stöd i livets slutskede
 • ge sådan sjukvård som kan utföras i hemmet
  utprovning av inkontinenshjälpmedel

Arbetsterapeuter hjälper till med

 • råd och stöd om hur du kan klara dagliga aktiviteter som till exempel personlig vård eller hemmets skötsel, när du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårigheter med det
 • utprovning av och träning i att använda tekniska hjälpmedel
 • intyg om funktionsnedsättning, som kan användas i en ansökan om bostadsanpassning om miljön i ditt hem behöver förändras till följd av en stadigvarande funktionsnedsättning 

 Fysioterapeuter hjälper till med 

 • råd, stöd och eventuellt träningsprogram för att så långt som möjligt återfå respektive bibehålla din fysiska funktionsförmåga vid sjukdom eller funktionsnedsättning
 • utprovning av och träning i att använda gånghjälpmedel och andra förflyttningshjälpmedel

Kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ett övergripande ansvar för säkerhet och kvalitet i den kommunala hälso- och sjukvården.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.