MENY
Eskilstuna kommun

Hemsjukvård, sjukvård i hemmet

Du som är över 18 år och har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral eller annan vårdgivare kan få sjukvård hemma genom kommunen. Kontakta din vårdcentral så gör de en medicinsk bedömning och kontaktar hemsjukvården.

Kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut bedömer och planerar insatserna tillsammans med dig och kanske någon anhörig. Vården ges av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller omvårdnadspersonal.

Hemsjukvård kan ges under en period till exempel efter en sjukhusvistelse men kan också ges under en längre tid.

Sammanhållen journalföring

Vid inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården upprättar vi en journal eftersom all vård av patienter måste journalföras. Journalen är ett stöd för oss som arbetar i vården för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård. All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

Genom sammanhålllen journalföring kan olika vårdgivare dela vissa journaluppgifter med varandra elektroniskt. Bara den som behöver ta del av uppgifterna för att utföra sitt arbete har rätt att läsa i din journal. Ingen vårdpersonal kan läsa i dina journaler från andra vårdgivare utan att du gett ditt samtycke.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Anneli Gravander
Enhetschef sjuksköterskor ordinärt boende
Anna Siim
Enhetschef rehabenheten, ordinärt boende/hemtjänst