MENY
Eskilstuna kommun

Sjukvård, hemsjukvård

Eskilstuna kommun och Region Sörmland har ett delat ansvar för hälso- och sjukvård och rehabilitering i Eskilstuna. 

Region Sörmlands ansvar

Region Sörmland ansvarar för läkarinsatser samt sjukvård och behandlingar vid till exempel sjukhus, vårdcentraler, särskilda boenden samt i vissa fall i det egna hemmet.

Region Sörmland har ansvar för akut behandling, rehabilitering och habilitering på sjukhus och dagrehabilitering.

Kommunens ansvar

Kommunens ansvar omfattar hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut inom kommunens särskilda boenden, dagverksamhet och i det egna hemmet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Åsa Andersson
Avdelningschef hälso- och sjukvård
Anneli Gravander
Enhetschef sjuksköterskor ordinärt boende
Maria Englund
Enhetschef sjuksköterskor, vård- och omsorgsboende
Lena Nordin
Enhetschef sjuksköterskor funktionshinder och natt
Anna Siim
Enhetschef rehabenheten, ordinärt boende/hemtjänst
Jenny Andersson
Enhetschef rehabenheten, ordinärt boende/hemtjänst
Pia Fridström Malm
Enhetschef rehabenheten, särskilda boendeformer och funktionshinder
Benny Sahlin
Enhetschef korttidsboende
Malin Sootalu
Enhetschef intensiv hemrehabilitering
Maria Luu
Enhetschef HOS enhet 4, område 3