MENY
Eskilstuna kommun

Sjukvård, hemsjukvård

Eskilstuna kommun och Region Sörmland har ett delat ansvar för hälso- och sjukvård och rehabilitering i Eskilstuna. 

Region Sörmlands ansvar

Region Sörmland ansvarar för läkarinsatser samt sjukvård och behandlingar vid till exempel sjukhus, vårdcentraler, särskilda boenden samt i vissa fall i det egna hemmet.

Region Sörmland har ansvar för akut behandling, rehabilitering och habilitering på sjukhus och dagrehabilitering.

Kommunens ansvar

Kommunens ansvar omfattar hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut inom kommunens särskilda boenden, dagverksamhet och i det egna hemmet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Anneli Gravander
Enhetschef sjuksköterskor ordinärt boende
Anna Mejerhag
Tf enhetschef korttidsboende hälso- och sjukvård
Maria Englund
Enhetschef sjuksköterskor, vård- och omsorgsboende
Lena Nordin
Enhetschef sjuksköterskor funktionshinder och natt
Anna Siim
Enhetschef rehabenheten, ordinärt boende/hemtjänst
Jenny Andersson
Enhetschef rehabenheten, ordinärt boende/hemtjänst
Pia Fridström Malm
Enhetschef rehabenheten, särskilda boendeformer och funktionshinder
Katarina Nordén
Enhetschef intensiv hemrehabilitering
Benny Sahlin
Enhetschef korttidsboende enhet 2
Malin Sootalu
Enhetschef korttidsboende enhet 4