MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstuna i EU-projektet TRIADE

Logga för EU-projektet TRIADE

Eskilstuna kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, respektive Karlstads kommun företräder Sverige i EU-projektet TRIADE (Training for Inclusion of Ageing people with Disabilities through Exchange). Övriga länder som är representerade är Belgien, Holland, Spanien, Frankrike och Italien.

Syftet med projektet är att kartlägga och utvärdera befintliga yrkeskunskaper och metoder i relation till de behov som åldrande personer med funktionsnedsättning har. Ökad förståelse och kunskap leder till att personal på ett professionellt sätt kan leta efter lösningar och innovativa metoder som främjar inkludering och livskvalitet.

Samhället utmanas av allt fler människor, även personer med intellektuella funktionsnedsättningar, blir äldre.  Utbudet av yrkesroller och färdigheter kommer att behöva förändras för att brukarna även som äldre ska kunna behålla eller få en bättre livskvalitet. FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tvingar länder att utveckla en inkluderande politik med tjänster tillgängliga för alla.

En ledande princip är att personer ska få det stöd de behöver på den plats där de vill bli gamla. Samtidigt som personal inom funktionsnedsättningsområdet behöver förvärva nya färdigheter avseende åldrande brukare behöver äldreomsorgspersonal lära sig att stödja äldre människor med intellektuell funktionsnedsättning. Båda fälten kan höja sin komptens genom att lära av varandra.

Kontaktpersoner:

Marie Skoghill, Utvecklingsledare
016-7102163, 070-086 26 67
marie.skoghill@eskilstuna.se

Sara Morgan,Utvecklingsledare
016-7108772, 070-6005477
Sara.Morgan@eskilstuna.se

Ansvarig chef: Anders Karlsson, Områdeschef

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Biståndskontoret
Öppettider

Besökstid
Måndag-fredag 8.00-12.00, 13.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 8.00-16.00

Postadress

Fröslunda centrum, 631 86 Eskilstuna