MENY
Eskilstuna kommun

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen (2010:659)

Lex Maria

(SOSFS 2005:28)

Patientsäkerhetslagen har till syfte att göra vården säkrare och göra det lättare för patienten att anmäla felbehandling. Lagen ställer krav på systematisk och förebyggande patientsäkerhetsarbete. Enligt patientsäkerhetslagen får Socialstyrelsen ansvaret för att pröva klagomål från patienter.

Händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada ska utredas för att så långt möjligt klarlägga orsakerna. Utredningen ska ge underlag för vad man kan göra så att det inträffade inte ska hända igen. Vårdgivaren ska anmäla dessa allvarliga händelser till Socialstyrelsen. Denna regel kallas lex Maria.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Biståndskontoret
Öppettider

Besökstid
Måndag-fredag 8.00-12.00, 13.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 8.00-16.00

Postadress

Fröslunda centrum, 631 86 Eskilstuna