MENY
Eskilstuna kommun

Internationella frågor,samverkan och omvärldsbevakning

Samhället och omvärlden befinner sig i ständig förändring. Nationell och internationell omvärldsbevakning och samverkan är strategiska verktyg i det dagliga utvecklingsarbetet på Vård- och omsorgsförvaltningen. Det är en förutsättning för att kunna planera och driva en effektiv verksamhet med vård och omsorg av hög kvalitet.

Nationellt sker utbyte och samverkan i olika frågor med andra kommuner, landstinget Sörmland, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Mälardalens högskola, FoU Sörmland med flera.

Internationellt sker utbyte och samverkan bland annat genom vård- och omsorgsförvaltningens aktiva arbete i nätverket ENSA (European Network of Social Authorities), ett nätverk för europeiska kommuner och regioner med ansvar för sociala frågor. Nätverket bidrar till ett utbyte av kunskap, idéer och alternativa lösningar gällande både äldre- och funktionsnedsättningsfrågor. Flertalet transnationella (flera nationer deltar) projektansökningar har skapats mellan olika medlemmar i nätverket.Transnationella projektsamarbeten kan till exempel bestå i studieresor eller gemensamma målinriktade utvecklingsprojekt och att man ”tar hem”, prövar och vidareutvecklar metoder, modeller och verktyg. Förvaltningens avsikt är att i högre utsträckning använda möjligheten att ansöka om finansiering genom EU:s olika fonder och program.Pågående projekt och samarbeten kan du läsa om under rubriken Utvecklingsprojekt.

 
 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Biståndskontoret
Öppettider

Besökstid
Måndag-fredag 8.00-12.00, 13.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 8.00-16.00

Postadress

Fröslunda centrum, 631 86 Eskilstuna