MENY
Eskilstuna kommun

Korttidsvistelse

Vid sviktande hälsotillstånd, efter sjukhusvistelse och som avlösning i omvårdnadsarbetet för anhörig finns korttidsplatser.

Korttidsvistelse kan beviljas som stöd vid sviktande hälsotillstånd, efter sjukhusvistelse och som avlösning i omvårdnadsarbetet för anhörig. Korttidsvistelsen kan vara tillfällig eller regelbundet återkommande.

Korttidsvistelsen erbjuder rehabiliterande och funktionsbevarande insatser i syfte att den som vistas där ska behålla eller återfå funktioner som i möjligaste mån möjliggör återgång till hemmet. Korttidsvistelsen ska erbjuda meningsfulla aktiviteter och social samvaro som främjar hälsan och välbefinnandet.

Växelvård

Växelvård innebär att du vistas växelvis i din egen bostad och växelvis på korttidsenheten. 

Korttidsplats och växelvård

är behovsprövade insatser. Vistelsen på korttidsplats är avgiftsbelagd.

Korttidsplatser finns på:

Trumslagargården

Sveavägen 21, 633 49 Eskilstuna

 

Enhet 1, tel 016-710 71 32
Enhet 2, tel 016-710 53 53
Enhet 3, tel 016-710 71 38
Enhet 4, tel 016-710 71 36

 

Enhetschefer

Benny Sahlin
Telefon: 016-710 52 89

E-post: benny.sahlin@eskilstuna.se  

 

Malin Sootalu

Enhetschef

Telefon: 016-710 52 83 

E-post: malin.sootalu@eskilstuna.se

Behov av en kurator

Om du eller din anhörige vistas på någon av dessa avdelningar och önskar stöd,  är ni välkomna att kontakta vår kurator/socionom Petra Lönnström, telefon 016-710 52 62.

En kurator kan vara ett stöd när tillvaron snabbt förändras, både för den som själv drabbats av ohälsa men även för de som anhöriga.

Kuratorn arbetar utifrån en helhetssyn för att förstå hur olika faktorer samverkar och påverkar en livssituation.

Kuratorn arbetar med samtal, information och rådgivning. Kuratorn har tystnadsplikt och kontakten är kostnadsfri. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Biståndskontoret
Öppettider

Besökstid
Måndag-fredag 8.00-12.00, 13.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 8.00-16.00

Postadress

Fröslunda centrum, 631 86 Eskilstuna