MENY
Eskilstuna kommun

Hemtjänsten Torshälla

Vi vill skapa förutsättningar för en meningsfull och trygg tillvaro för ditt bästa.

Vi erbjuder dig som beviljats hemtjänst personlig service och omsorg, en service som utformas efter dina behov och önskemål.

Genomförandeplan/Vårdplan

Vid första hembesöket går vi igenom beviljade hjälpinsatser och önskemål om hur dessa ska utföras. En individuell genomförandeplan och/eller vårdplan upprättas tillsammans med dig och din närstående som anger hur och när du ska få den omsorg du beviljats. Den/de följs sen upp kontinuerligt för att alltid vara anpassad efter dina behov.

Kontaktpersonal

Du får en kontaktperson som ansvarar särskilt för dig och som också är den som i huvudsak besöker dig. Kontaktpersonen är den du i första hand frågar om något du vill ha hjälp med, den som har kontakt med dina anhöriga och som hjälper dig att boka läkarbesök, färdtjänstresor m.m.

Trygghet

För oss är det allra viktigaste att du känner dig trygg och respekterad.

All personal ska bära presentationskort med foto och namn som styrker att de är anställda av Eskilstuna kommun. Vi ringer innan besök om vi inte redan har avtalat tid. Vi har rutiner för nyckelhantering samt ansvarar för att nycklar förvaras på ett betryggande sätt. Du och din närstående ska kunna nå personal på telefon/ telefonsvarare mellan klockan 07.00 och 21.00. Telefonsvararen ska lyssnas av regelbundet.

Självbestämmande och integritet

Du äger din egen tid vilket gör att det är du som bestämmer hur och när insatserna ska utföra. Du är vår chef, tillsammans blir vi ett arbetslag. Ditt hem är vår arbetsplats. Det är därför viktigt att vara lyhörd och visa respekt.

Mat och måltider

För dig som beviljats matlag och hemleverans av färdiglagad mat, klicka på matservice för mer information. Du som är pensionär är välkommen till Snäckbergets restaurang.  Telefonnummer till Snäckbergets restaurang är 016-710 72 70.

Social samvaro och aktiviteter

Vi vill få dig att känna att du har en meningsfull vardag. Ditt välmående är betydelsefullt för oss och vår verksamhet. Hemtjänsten i Torshälla bedriver café på de olika seniorboendena på Snäckberget, Edvardslundsgatan och på Birgersgatan en eftermiddag i veckan. Hälsobefrämjande aktiviteter bedrivs i olika former bland annat på ungdomsgården Bonsai, balansgymnastik, stavgång, boule, med mera. På Snäckbergets dagverksamhet är du välkommen till olika aktiviteter under veckan, se annons i Torshälla runt. Här finns också vår anhörigkonsulent som har en stödjande verksamhet i olika former. 

Under rubrik "Hjälp i hemmet" kan du läsa mer om de olika stödinsatserna som kommunen erbjuder och hur du ansöker.

Hemtjänstområde Torshälla

innefattar hela Torshällas geografiska område, där ytterområdena är Solvik, Udden, Glömsta, Skeppartorp, Viggeby och den naturliga gränsen mot Mälaren. 

Dagverksamheterna

Till Torshälla hör Stegen, Tora och Snäckbergets dagverksamheter. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hemtjänsten Torshälla
Besöksadress

Germundsgatan 39

Postadress

644 30 Torshälla

Susanne Cederfjord
Enhetschef
Harriet Malmqvist
Enhetschef