MENY
Eskilstuna kommun

Hemtjänst

Du som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma kan ansöka om hemtjänst.

Hemtjänsten är individuellt utformad och ska hjälpa dig att känna dig trygg hemma och behålla din livs­kvalitet. Du ansöker hos en bistånds­handläggare som gör en utredning för att se vilka behov du har. Du kan få hemtjänst dygnet runt. Hemtjänsten ska vara av god kvalitet och respektera ditt själv­bestämmande. Dessutom ska den vara ett meningsfullt stöd i det dagliga livet.

I flera hemtjänstområden finns möjlighet att äta tillsammans i matlag samt delta i social samvaro i hemtjänstgruppens träffpunkt.

Hemtjänsten i Eskilstuna kommun lovar att:

  • bemöta dig med respekt och värdighet
  • erbjuda dig ett inledningssamtal i samband med att hjälpen påbörjas. Där får du berätta om vad som är viktigt för dig och vi informerar bland annat om hur hemtjänsten fung­erar, hur du kommer i kontakt med oss och om det är något som du behö­ver tänka på
  • erbjuda dig en kontakt-personal som har ett sär­skilt ansvar för att hålla kontakt med dig och bidra till din trygghet
  • inom två veckor upprätta en genomförandeplan, tillsammans med dig, som beskriver hur vi ska hjälpa dig och där vi så långt som möjligt tar hänsyn till hur och när du vill ha hjälpen utförd. 

I Eskilstuna kan du inte välja hemtjänst enligt frivilliga lagen om valfrihetssystem (LOV). Om du ändå vill jämföra hemtjänsten i Eskilstuna kan du göra det genom Socialstyrelsens äldreguidenlänk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Biståndskontoret
Öppettider

Besökstid
Måndag-fredag 8.00-12.00, 13.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 8.00-16.00

Postadress

Fröslunda centrum, 631 86 Eskilstuna