MENY
Eskilstuna kommun

Vem har rätt till vård- och omsorgsboende

Vem har rätt till vård- och omsorgsboende?

Du kan ha rätt till vård- och omsorgsboende (särskilt boende) enligt socialtjänstlagen när ditt behov av tillsyn, omvårdnad eller krav på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ditt egna hem. Huvudinriktningen, enligt socialtjänstlagen, är att stärka dina möjligheter att bo kvar hemma.

Kommunens handläggare utreder och beslutar om den enskildes behov och rätt till vård- och omsorgsboende enligt socialtjänstlagen. För att beviljas vård- och omsorgsboende ska den enskilde ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över hela dygnet. Den enskildes behov av trygghet och säkerhet i livsföringen kan inte längre tillgodoses i det egna boendet. Den enskildes behov ligger till grund för vilket boende den enskilde erbjuds.

Inför inflytt skriver den enskilde på ett hyreskontrakt. Bostaden hyrs ut med säng, larm, läkemedelsskåp och visst förrådsutrymme, i övrigt omöblerad. Den boende betalar hyra alternativt boavgift för bostaden, omvårdnadsavgift samt avgift för mat enligt särskild taxa. Det finns möjlighet till parboende under vissa förutsättningar. 

Hur går det till att få vård- och omsorgsboende?

För att få insatser enligt socialtjänstlagen krävs ett biståndsbeslut.

När du anser dig vara i behov av ett vård- och omsorgsboende kan du med din e-legitimation logga in i e-tjänsten ansökan om vård- och omsorgsboendelänk till annan webbplats. Det finns mer information om e-legitimation. I samband med din ansökan kommer vi att ta personlig kontakt med dig. Mer information: 016-710 21 00.

Handläggaren utreder och bedömer ditt individuella behov. Du får sedan ett skriftligt beslut med bifall eller avslag på din ansökan. Vid bifall till ansökan om vård- och omsorgsboende, sätts du upp på väntelista. 

Beroende på hur många som väntar på boendeplats kan det vara viss väntetid innan du kan flytta in.  

Vad händer när jag fått en plats?

När det blir en plats ledig på ett boende kommer vi att kontakta dig eller någon anhörig via telefon och meddela på vilket boende du fått plats.

I Eskilstuna kan du inte välja vård- och omsorgsboende enligt den frivilliga lagen om valfrihetssystem (LOV). Om du vill bo på ett annat boende än där du fått plats, kan du ställa dig i kö för omflyttning till det önskade boendet. Det gör du när du har flyttat in.

När det är klart på vilket boende du fått plats kommer enhetschefen på boendet att kontakta dig eller någon anhörig för att meddela datum för inflyttning och annat praktiskt kring inflyttningen.

Du tecknar ett hyreskontrakt och betalar hyra från och med det datum då du flyttar in. På våra boenden Djurgården och Trumslagargården betalar du ingen hyra utan istället en boendeavgift.

Obs!

Om du tackar nej till den erbjudna platsen, frånsäger du dig plats på vård- och omsorgsboende. Du kan göra en ny ansökan, men hamnar då sist i boendekön.

Tackar du nej till anvisad plats och vistas på en korttidsplats, har du ingen rätt att få vara kvar på korttidsplatsen utan får återvända till egna hemmet. 

Om du är medboende utan eget boendebeslut, tänk då på att du som efterlevande inte har rätt att bo kvar. Vi rekommenderar därför att du ställer dig i bostadskö direkt när ni flyttar in.

Utflyttning

Vid utflyttning ser du eller dina anhöriga till att lägenheten töms och flyttstädas.

Om lägenheten kan tömmas inom fem dagar erbjuder kommunen flyttstädning utan kostnad.

Som efterlevande utan eget boendebeslut har du rätt att bo kvar i högst tre månader innan du måste flytta.

Flytt från annan kommun

Söker du från annan kommun behandlas du som om du var bosatt i Eskilstuna kommun.

För att få vård- och omsorgsboende behövs ett biståndsbeslut. Beslutet reglerar inte vilka hjälpinsatser i boendet som du ska få. Hjälpinsatserna planeras och följs upp av boendet, tillsammans med den enskilde. 

Personuppgiftslagen

När du ansöker om bistånd enligt socialtjänstlagen lämnar du samtidigt vissa personuppgifter. Dessa uppgifter kommer att behandlas i vårt dataregister för att dokumentera vilka insatser du blir beviljad. En ansökan innebär samtycke till behandling av dina personuppgifter enligt de regler som finns i personuppgiftslagen, PUL. Uppgifterna får bara användas för de ändamål som du lämnat dem för. 

Kvalitetskrav

För att du ska veta vad du kan förvänta dig lämnar vi servicedeklarationer för våra tjänster och vår service.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Biståndskontoret
Öppettider

Besökstid
Måndag-fredag 8.00-12.00, 13.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 8.00-16.00

Postadress

Fröslunda centrum, 631 86 Eskilstuna