Problem med viss e-post

För tillfället kan vi inte skicka eller ta emot e-post från domänerna hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Välkommen till Tunagården

Denna information vänder sig till dig som redan bor på eller ska flytta in på boendet. Under olika rubriker hittar du information som kan vara bra att känna till. 

äldreboende

Allmän information

Tunagården ligger nära naturen men ändå ganska centralt. Utemiljön är lättillgänglig och inbjuder till utevistelser. Totalt har Tunagården 129 lägenheter fördelat på 12 enheter. Tunagården har funnits i många år, byggdes om år 2003-2005 och är idag ett modernt boende med hög standard. Äldreboendet har 5 enheter, gruppboendet 7 enheter, varav en enhet är för finsktalande. 

Antalet lägenheter per enhet varierar från 10 till 12 st. Alla enheter har gemensamt matrum och vardagsrum. Enheterna som finns på nedre botten har uteplats samt balkong. Övriga har två balkonger per enhet. Lägenheterna är mellan 29–33 kvadratmeter. Kylskåp och diskbänk finns i varje lägenhet. Hyresvärd är Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Tunagården har eget tillagningskök, så all mat tillagas på plats.

Kontaktinformation

Svante Lundkvists gata 2
633 56 Eskilstuna

Enhetschefer

016-710 12 21 (dagtid)
016-710 77 21 (dagtid)
016-710 28 09 (dagtid)

Enhet 1: 

016–710 77 24 (dygnet runt)

Enhet 2:

016–710 77 25 (dygnet runt)

Enhet 3:

016–710 77 26 (dygnet runt)

Enhet 4:

016–710 77 27 (dygnet runt)

Enhet 5:

016–710 77 28 (dygnet runt)

Enhet 6:

016-710 77 29 (dygnet runt)

Enhet 7:

016–710 77 50 (dygnet runt)

Enhet 8:

016–710 77 60 (dygnet runt)

Enhet 9:

016-710 77 61 (dygnet runt)

Enhet 10:

016–710 77 62 (dygnet runt)

Enhet 11(finsk enhet):

016-710 77 63 (dygnet runt)

Enhet 12:

016-710 77 64 (dygnet runt)

 För att få flytta till ett vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen gäller följande:

 • att du har ett beslut om särskilt boende för äldre
 • att du har ett eget kontrakt på lägenheten
 • att du själv inreder lägenheten
 • att du själv betalar hyra, hemförsäkring, eventuell tilläggsförsäkring, telefon, medicin, vårdavgift, mat, läkarbesök, frisör och fotvård m.m. 

I omvårdnadsavgiften ingår bland annat:

 • personlig omvårdnad
 • säng, madrass, städmaterial, tvättmedel, toalett och hushållspapper samt glödlampor till fast armatur
 • klädtvätt, av kläder som är märkta och kan tvättas i maskin
 • städning var 14:e dag
 • fönstertvätt 1gång per år 
 • trygghetslarm.

Hyra

 • hushållsel ingår i hyran
 • om du ska söka bostadstillägg vänder du dig till Pensionsmyndigheten.
 • du kan betala hyran med hjälp av autogiro
 • tv-licens ingår, antal kanaler varierar på olika boenden.

Matabonenmang

Hel dygnskost obligatorisk. Innefattar dygnets alla måltider inklusive mellanmål.

Omvårdnadspersonal

När du flyttar in hos oss får du en namngiven kontaktpersonal som du eller dina närstående i första hand kan prata med vid frågor och funderingar av olika slag. Det är kontaktpersonalen i samarbete med övrig personal som ansvarar för att du får den hjälp du behöver. Boendet är bemannat dygnet runt.

Kontantinköp

Kontakt-/omvårdnadspersonalen ska vara den boende behjälplig vid olika inköp när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Dokumentation

Den vård och omsorg du får på boendet dokumenteras enligt gällande lagar och förvaltningens rutiner. Du har rätt att ta del av den dokumentation som upprättas för dig. Har du frågor om dokumentationen, kontakta enhetschefen.

Sjuksköterska

En sjuksköterska finns placerad på boendet och tjänstgör enligt schema. Sjuksköterskan tar hand om de hälso- och sjukvårdsinsatser du behöver. Om det finns behov av kontakt med sjuksköterska andra tider kontaktar omvårdnadspersonalen tjänstgörande sjuksköterska i kommunen.

Läkare

Sjuksköterskan kan förmedla önskemål om kontakt med läkare. Läkare från vårdcentral kommer till boendet regelbundet. 

Arbetsterapeut/sjukgymnast

Tillgång till arbetsterapeut/sjukgymnast finns.

Tandvård

De boende erbjuds munhälsobedömning en gång per år av tandhygienist som vid behov kontaktar tandläkare. Tandläkarbesök regleras av landstingets högkostnadsskydd.

Meningsfull dag och social samvaro

Underhållning och andra aktiviteter samordnas på boendet. Se anslag på våningarnas anslagstavla. Övriga aktiviteter sker efter vårdtagarnas behov/möjligheter samt de möjligheter personalen har på enheterna. Minst två planerade gemensamma gruppaktiviteter ska erbjudas per vecka exempelvis tidningsläsning, spel, gymnastik. Synlig information om aktiviteterna finns på enheten. 

Utflyttning

Vid utflyttning från lägenhet ansvarar den boende eller dödsboet för flyttstädning (gäller ej vårdboende).

Synpunkter

Har du synpunkter på kommunens service, omvårdnad eller tjänster kan du lämna dina synpunkter direkt till någon anställd i våra verksamheter eller fylla i blankett för synpunktshantering som finns tillgänglig på alla våra enheter. 

Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tunagården
Besöksadress

Svante Lundkvists gata 2

Postadress

Svante Lundkvists gata 2
633 56 Eskilstuna

Kontakt