MENY
Eskilstuna kommun

Välkommen till Djurgårdens vård- och omsorgsboende

Denna information vänder sig till dig som redan bor på eller ska flytta in på boendet. Under olika rubriker hittar du information som kan vara bra att känna till.

Allmän information

Djurgårdens-vård och omsorgsboende ligger placerat i närheten av Mälarsjukhuset och är granne med Djurgårdsskolan. Boendet byggdes omkring 1960 och stod färdigrenoverad 2000. Det finns 64 platser fördelat på 4 våningsplan med inriktning demens. Rummen är ca 15 kvadratmeter. Ett badrum delas av två personer. Varje våningsplan har ett gemensamt kök, matplats och samlingssal.

Adress

Kungsvägen 69 631 86 Eskilstuna

Enhetschef: Mia Gustafsson Lönn 016-710 51 78, Maria Luu 016-710 51 77 (dagtid)

Våning 3: 016–710 51 80 (dygnet runt)

Våning 4: 016–710 51 82 (dygnet runt)

Våning 5: 016–710 51 86 (dygnet runt)

Våning 6: 016-710 51 87 ( dygnet runt)

För att få flytta till ett särskilt boende inom äldreomsorgen gäller följande:

 • att du har ett beslut om särskilt boende för äldre
 • att du har ett eget kontrakt på lägenheten
 • att du själv inreder lägenheten
 • att du själv betalar hyra, hemförsäkring, eventuell tilläggsförsäkring, telefon, medicin, vårdavgift, mat, läkarbesök, frisör och fotvård m.m.

I omvårdnadsavgiften ingår bland annat:

 • personlig omvårdnad
 • säng, madrass, städmaterial, tvättmedel, toalett och hushållspapper samt glödlampor till fast armatur
 • klädtvätt, av kläder som är märkta och kan tvättas i maskin
 • städning var 14:e dag
 • fönstertvätt 1gång per år
 • trygghetslarm

Hyra

 • hushållsel ingår i hyran
 • om du ska söka bostadstillägg vänder du dig till Pensionsmyndigheten.
 • du kan betala hyran med hjälp av autogiro
 • tv-licens ingår, med följande kanaler; SVT 1, SVT 2, kanal 4, kanal 5, kunskapskanalen, SVT 24/barnkanalen

Matabonenmang

 • Hel dygnskost obligatorisk. Innefattar dygnets alla måltider inklusive mellanmål.

Omvårdnadspersonal

När du flyttar in hos oss får du en namngiven kontaktpersonal som du eller dina närstående i första hand kan prata med vid frågor och funderingar av olika slag. Det är kontaktpersonalen i samarbete med övrig personal som ansvarar för att du får den hjälp du behöver. Boendet är bemannat dygnet runt.

Kontantinköp

Kontakt-/omvårdnadspersonalen ska vara den boende behjälplig vid olika inköp när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Dokumentation Den vård och omsorg du får på boendet dokumenteras enligt gällande lagar och förvaltningens rutiner. Du har rätt att ta del av den dokumentation som upprättas för dig. Har du frågor om dokumentationen, kontakta enhetschefen.

Sjuksköterska

En sjuksköterska finns placerad på boendet och tjänstgör enligt schema. Sjuksköterskan tar hand om de hälso- och sjukvårdsinsatser du behöver. Om det finns behov av kontakt med sjuksköterska andra tider kontaktar omvårdnadspersonalen tjänstgörande sjuksköterska i kommunen.

Läkare

Sjuksköterskan kan förmedla önskemål om kontakt med läkare. Läkare från vårdcentral kommer till boendet regelbundet.

Arbetsterapeut/sjukgymnast

Tillgång till arbetsterapeut/sjukgymnast finns.

Tandvård

De boende erbjuds munhälsobedömning en gång per år av tandhygienist som vid behov kontaktar tandläkare. Tandläkarbesök regleras av landstingets högkostnadsskydd.

Meningsfull dag och social samvaro

Underhållning och andra aktiviteter samordnas på boendet. Se anslag på våningarnas anslagstavla. Övriga aktiviteter sker efter vårdtagarnas behov/möjligheter samt de möjligheter personalen har på enheterna. Minst två planerade gemensamma gruppaktiviteter ska erbjudas per vecka exempelvis tidningsläsning, spel, gymnastik. Synlig information om aktiviteterna finns på enheten.

Utflyttning

Vid utflyttning från lägenhet ansvarar den boende eller dödsboet för flyttstädning (gäller ej vårdboende).

Synpunkter

Har du synpunkter på kommunens service, omvårdnad eller tjänster kan du lämna dina synpunkter direkt till någon anställd i våra verksamheter eller fylla i blankett för synpunktshantering som finns tillgänglig på alla våra enheter.

Din kontaktpersonal är:.......................................................

Din enhet/våning heter:.......................................................

Telefonnummer till din enhet/vån är:....................................

Övrigt:............................................................................... ......................................................................................... .........................................................................................

Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Djurgården

Ett vård- och omsorgsboende med service och omvårdnad dygnet runt         

 

Postadress

Djurgårdens vård- och omsorgsboende Kungsvägen 69 631 86 Eskilstuna

Kontakt