MENY
Eskilstuna kommun

Välkommen till Åbacken

Åbacken

Allmän information

Åbackens vård- och omsorgsboende ligger strax söder om centrum, mellan stadskärna och friluftsområde, i lummiga Brunnsbacken. Ett levande bostadsområde med hyresbostäder, förskola och barn i alla åldrar, träffpunkter och grönområden. Och inte långt bort flyter Eskilstuna-ån sakta förbi. Åbacken omfattar 64 lägenheter för ensamhushåll och två för parboende, allt anpassat för äldre med funktionsnedsättning och personer med demenssjukdom.
Hyresvärd är Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Vardagar finns möjlighet att äta lunch tillsammans med sin närstående i restaurangen som ligger i anslutning till boendet. Restaurangen har även kaffeservering på eftermiddagarna.

Adress

Ådalsvägen 6A
632 29 Eskilstuna

Kontakta oss:

Enhetschef Anna Väst, 016-710 53 31 (dagtid)anna.vast@eskilstuna.se

Enhetschef Harrieth Silander, 016- 710 53 30 (dagtid)
harrieth.silander@eskilstuna.se

Sjukskötersekexpedition:

016-710 53 33 (dagtid)
016-710 53 34 (dagtid)

Restaurang:

Kökschef Eva Bäckstedt 016-710 53 32 (dagtid) 

Enhet 1: 016-710 53 36 (dygnet runt) 

Enhet  2: 016-710 53 37 (dygnet runt)

Enhet  3: 016-710 53 38  (dygnet runt)

Enhet 4: 016-710 53 39 (dygnet runt)

Enhet 5: 016-710 53 40 (dygnet runt)

Enhet 6: 016-710 53 41 (dygnet runt)

För att få flytta till ett särskilt boende inom äldreomsorgen gäller följande:

 • att du har ett beslut om särskilt boende för äldre
 • att du har ett eget kontrakt på lägenheten
 • att du själv inreder lägenheten
 • att du själv betalar hyra, hemförsäkring, eventuell tilläggsförsäkring, telefon, medicin, vårdavgift, mat, läkarbesök, frisör och fotvård m.m.

I omvårdnadsavgiften ingår bland annat:

 • personlig omvårdnad
 • säng, madrass, städmaterial, tvättmedel, toalett och hushållspapper samt glödlampor till fast armatur
 • klädtvätt, av kläder som är märkta och kan tvättas i maskin. Tvätten måste kunna tvättas i 40grader.
 • städning var 14:e dag
 • fönstertvätt 1gång per år
 • trygghetslarm.

 

Hyra

 • hushållsel ingår i hyran
 • om du ska söka bostadstillägg vänder du dig till Pensionsmyndigheten.
 • du kan betala hyran med hjälp av autogiro
 • tv-licens ingår, antal kanaler varierar på olika boenden.

Matabonenmang

Hel dygnskost obligatorisk. Innefattar dygnets alla måltider inklusive mellanmål.

Omvårdnadspersonal

Vi arbetar i kontaktpersonalsteam. När du flyttar in hos oss får du namngiven kontaktpersonal som du eller dina närstående i första hand kan prata med vid frågor och funderingar av olika slag. Det är kontaktpersonalen i samarbete med övrig personal som ansvarar för att du får den hjälp du behöver. Boendet är bemannat dygnet runt.

Kontantinköp

Kontakt-/omvårdnadspersonalen ska vara den boende behjälplig vid olika inköp när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Dokumentation

Den vård och omsorg du får på boendet dokumenteras enligt gällande lagar och förvaltningens rutiner. Du har rätt att ta del av den dokumentation som upprättas för dig. Har du frågor om dokumentationen, kontakta enhetschefen.

Sjuksköterska

En sjuksköterska finns placerad på boendet och tjänstgör enligt schema. Sjuksköterskan tar hand om de hälso- och sjukvårdsinsatser du behöver. Om det finns behov av kontakt med sjuksköterska andra tider kontaktar omvårdnadspersonalen tjänstgörande sjuksköterska i kommunen.

Läkare

Sjuksköterskan kan förmedla önskemål om kontakt med läkare. Läkare från vårdcentral kommer till boendet regelbundet.

Arbetsterapeut/sjukgymnast

Tillgång till arbetsterapeut/sjukgymnast finns.

Tandvård

De boende erbjuds munhälsobedömning en gång per år av tandhygienist som vid behov kontaktar tandläkare. Tandläkarbesök regleras av landstingets högkostnadsskydd.

Meningsfull dag och social samvaro

Underhållning och aktiviteter samordna både gemensamt och individuellt för enheterna på Åbacken. Aktiviteterna anslås på digital skärm på varje enhet. Det finns tre temarum för aktiviteter som är tillgängliga för våra boende, ett aktivitetsrum med kök och ett litet snickeri, ett sinnlighetsrum samt ett teknikrum med datorer och storbilds-tv. Aktiviteter sker efter vårdtagarnas behov/möjligheter samt de möjligheter personalen har på enheterna. Minst två planerade gemensamma gruppaktiviteter ska erbjudas per vecka exempelvis tidningsläsning, spel, gymnastik. 

Utflyttning

Vid utflyttning från lägenhet ansvarar den boende eller dödsboet för flyttstädning. (gäller ej vårdboende)

Synpunkter

Har du synpunkter på kommunens service, omvårdnad eller tjänster kan du lämna dina synpunkter direkt till någon anställd i våra verksamheter eller fylla i blankett för synpunktshantering som finns tillgänglig på alla våra enheter.

Ditt kontaktpersonalteam är:

Kontaktpersonal 1: .......................................................

Kontaktpersonal 2: .......................................................

Kontaktpersonal natt: .......................................................

Din enhet heter: .......................................................

Telefonnummer till din enhet är:....................................

Övrigt:...............................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Åbacken

Ett vård- och omsorgsboende med service och omvårdnad dygnet runt

Postadress

Ådalsvägen 6A 632 29 Eskilstuna            

Kontakt